nieuws

Zestigplusser kan voortaan doorwerken naast pensioen

Geen categorie

Mensen vanaf 60 jaar die met vervroegd pensioen gaan maar daarnaast blijven werken, krijgen een fiscaal steuntje in de rug van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën. Hij zorgt ervoor dat bij een vervroegde deeltijdpensionering de volledige pensioenaanspraak niet belast wordt.

Tot nu toe is het nog zo dat iemand die zijn pensioen eerder laat ingaan, zijn werk in gelijke mate moet verminderen. Anders is zijn aanspraak op zijn pensioen meteen belast. Die regel schaft Weekers af.

Dat past voor Weekers binnen het kabinetsbeleid om de arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren en maakt flexibele oplossingen mogelijk in situaties van doorwerken naast (gedeeltelijk) vervroegd pensioen. Het pensioen mag echter niet eerder ingaan dan op 60-jarige leeftijd. Ook moet het pensioenreglement de mogelijkheid geven om eerder met pensioen te gaan. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan kwalificeert de pensioenregeling in fiscale zin niet meer als zuivere pensioenregeling en wordt de hele pensioenaanspraak op de vervroegde ingangsdatum belast.

Voorheen mochten werknemers hun via de werkgever opgebouwde pensioen vervroegd laten ingaan en toch doorwerken, zij het dat het pensioen dan volledig werd belast als de werknemer nog andere inkomsten had. In de praktijk mocht slechts pensioen worden ontvangen over het aantal dagen dat tot de 65e verjaardag níet meer werd gewerkt.

"In de uitvoeringspraktijk blijkt het standpunt belemmerend te werken bij de flexibele invulling van situaties van samenloop van (gedeeltelijk) vervroegd uittreden in combinatie met doorwerken in deeltijd en/of demotie", schrijft Weekers. Daarnaast zijn niet alle opgebouwde rechten op pre-, vroeg- of overbruggingspensioen omgezet in ouderdomspensioen, conform de fiscale wijzigingen die in 2006 zijn doorgevoerd. "Daardoor kan zich ongelijke behandeling van materieel gelijke gevallen voordoen", zo motiveert Weekers. "Bij een vervroeging van het pensioen tot de 60-jarige of latere leeftijd zal voortaan niet worden getoetst of de economische activiteiten dienovereenkomstig worden verminderd."

Klik HIER voor het schrijven van de staassecretaris (pdf)

Lees ook: Deloitte: Maak langer doorwerken financieel aantrekkelijk

 

Reageer op dit artikel