nieuws

AFM: behoefte aan duidelijke onafhankelijkheidsregels accountants

Geen categorie

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar rapport Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole aangeboden aan de NBA. Het rapport beschrijft welke waarborgen er zijn en welke afweging de accountant maakt om onafhankelijk te functioneren. Specifiek belicht het rapport dilemma’s die zich daarbij in de praktijk (kunnen) voordoen. Daarnaast gaat het rapport in op de vraag in hoeverre financiële prikkels en kwaliteitsprikkels meewegen in de benoeming, beoordeling, beloning en sanctionering van accountants die werkzaam zijn binnen de grote accountantskantoren.

Het rapport is verkennend van aard. De AFM heeft de verwachting dat dit rapport een waardevolle input zal zijn voor de brede en open consultatie die het ministerie van Financiën, in overleg met de AFM en de NBA, dit najaar zal starten. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de AFM voorstander is van meer duidelijke en restrictieve regelgeving voor onafhankelijkheid.

"Accountants moeten onafhankelijk zijn en bestaande regels laten te veel ruimte voor een eigen afweging. Met alle betrokkenen samen moeten we in een open dialoog kijken welke combinaties van diensten we nu wel en niet aanvaardbaar vinden. Diensten die zekerheid toevoegen voor externe gebruikers, zijn qua aard duidelijk anders dan diensten die ten behoeve van de ondernemingsleiding worden verleend ”, aldus Janine van Diggelen, Hoofd Toezicht Accountantsorganisaties van de AFM.

Duidelijkheid
Meer eenduidige en restrictieve regelgeving kan voor gebruikers van de jaarrekening duidelijkheid scheppen. Zowel nationaal als internationaal staat de noodzaak kritisch te kijken naar de onafhankelijkheid van de accountant hoog op de politieke agenda. Met dit verkennende rapport hoopt de AFM tijdig en constructief bij te dragen aan deze discussie.

De AFM heeft het onderzoek naar prikkels voor de kwaliteit van de accountantscontrole uitgevoerd bij vijftien accountantsorganisaties die tevens beursfondsen, banken en verzekeraars mogen controleren (OOB-vergunninghouders). Accountantsorganisaties zijn commerciële organisaties. Zij worden betaald door de organisaties die zij controleren (hun controlecliënten) en concurreren met elkaar om controleopdrachten te verwerven en te behouden.

Lees het volledige artikel op de site van de AFM en download het rapport Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole

Lees ook:

 

KPMG: AFM-rapport 'constructieve aanzet voor dialoog'

PwC:  'AFM doet geen recht aan totaal aan checks and balances'

 

 

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels