nieuws

BDO: Schaf wettelijke controleplicht voor middenbedrijf af

Geen categorie

BDO heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de voorstellen van Eurocommissaris Michel Barnier en PvdA Tweede Kamerlid Ronald Plasterk om hervormingen door te voeren binnen de accountancybranche. BDO neemt het standpunt in dat bij het formuleren van hervormingen binnen de accountancy nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met de verschillen tussen dienstverlening aan grote ondernemingen en het MKB.

BDO vreest een onnodige lastenverzwaring voor onder andere de middelgrote ondernemingen en een daarmee gepaard gaande erosie van de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole en advisering. BDO pleit daarom voor het afschaffen van de wettelijke controleplicht voor het middenbedrijf en deze te vervangen door een wettelijke beoordelingsplicht zodat het middenbedrijf geen onnodige lastenverzwaring ondergaat en de natuurlijke adviesfunctie van de accountant kan blijven bestaan.

Uitholling controlekwaliteit
Ook KPMG reageerde in een brief gestuurd aan de Tweede Kamer en waarschuwt onder meer dat een volledig verbod op adviesdiensten tot uitholling van de kwaliteit van de controle zal leiden. Ook vindt KPMG het onverstandig om de heroverweging van de accountant van buitenaf op te leggen, met een accountantswissel als verplichte uitkomst. Het is volgens KPMG beter om de Raad van Commissarissen daarover te laten beslissen.

De Tweede Kamer voert op 27 oktober een debat met minister De Jager van Financiën over de toekomst van accountancy en het toezicht financiële verslaggeving.

(Bron: Accountancynieuws)

Reageer op dit artikel