nieuws

CDA ijvert voor pgb bij mantelzorg

Geen categorie

Binnen regeringspartij CDA klinkt de roep dat het met de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk moet blijven deze subsidie te gebruiken bij mantelzorg. Het dagelijks bestuur van het CDA stelt de leden voor om zaterdag 29 oktober 2011 tijdens het partijcongres een voorstel hierover van de vrouwenafdeling CDAV over te nemen. Dat blijkt […]

Binnen regeringspartij CDA klinkt de roep dat het met de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) mogelijk moet blijven deze subsidie te gebruiken bij mantelzorg. Het dagelijks bestuur van het CDA stelt de leden voor om zaterdag 29 oktober 2011 tijdens het partijcongres een voorstel hierover van de vrouwenafdeling CDAV over te nemen.

Dat blijkt uit het preadvies van het partijbestuur op de resolutie die maandag op de CDA-website is geplaatst. In de Tweede Kamer ligt staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) overhoop met de oppositie wegens geplande bezuinigingen op het populaire pgb. Volgens het Nationaal Mantelzorgpanel voorziet bijna de helft van de mantelzorgers grote problemen door de plannen van de CDA-bewindsvrouw.

Niet ten koste van eigen regie
Het CDA waarschuwt dat ingrijpen bij het pgb 'niet ten koste mag gaan van het kunnen voeren van eigen regie over de zorg'. Dit betekent dat mensen ook moeten kunnen kiezen voor niet-professionele zorgverleners, zoals familie en andere naasten die mantelzorg verlenen.

Resoluties
In totaal zijn voor het congres van 29 oktober 24 resoluties ingediend door leden en partijafdelingen om iets aan de politieke koers of partijorganisatie te wijzigen. De jongerenafdeling CDJA heeft met vijf voorstellen de meeste ingediend. Maar alleen de oproep aan de Tweede Kamerfractie om de 'duidelijker pro-Europese houding' van de laatste tijd vast te houden, wordt door het partijbestuur overgenomen.

Verhoging eigen bijdrage
Een voorstel van de jongeren om de eigen bijdrage in de zorg te verhogen, wijst het bestuur af. Volgens het CDJA is een 'substantiële' verhoging nodig om de stijgende zorgkosten door de vergrijzing op te vangen en om mensen ervan bewust te maken dat de overheid niet voor alles kan betalen. Maar het partijbestuur vreest dat de rekening te veel wordt neergelegd bij mensen die veel zorg nodig hebben.

Reageer op dit artikel