nieuws

Deloitte pleit voor publiceren alle belastingzaken

Geen categorie

Alle uitspraken in belastingzaken moeten, zonder de namen van de belastingplichtige te noemen, openbaar worden. Nu worden niet alle zaken gepubliceerd en dat geeft de belastingdienst, die als partij in het proces de stukken wel kent, een onrechtvaardige kennisvoorsprong op de belastingplichtigen. Dat stelt accountantsorganisatie Deloitte.

Deloitte pleit niet voor een openbare zitting, omdat dit de privacy kan schaden en daardoor de gang naar de rechter kan belemmeren. De organisatie reageert op een voornemen van de regering om de rechtspraak openbaar te maken.

Momenteel vindt de belastingrechtspraak achter gesloten deuren plaats, tenzij het zaken betreft waar boetes een rol spelen. De regering vindt dat er geen reden is belastingrechtspraak anders te behandelen dan andere rechtspraak. Deloitte meent dat vooral het publiceren van alle fiscale procedures belastingplichtigen echt helpt. Openbare rechtszitting voegt weinig toe.

Deloitte heeft onderzocht hoe hier in 29 landen van de EU en de OESO mee wordt omgegaan. In de meeste landen is openbaarheid van belastingrechtspraak gebruikelijk. Dat betekent dat iedereen een zitting van een fiscale procedure kan bijwonen. Wel  zijn soms enkele beperkingen gesteld in bijzondere situaties. De ervaring in het buitenland leert dat openbaarheid (vrijwel) geen invloed heeft op de toegang tot de rechter. Anders gezegd: een belastingplichtige laat zich er door de openbaarheid van de zitting in de regel niet van weerhouden te procederen.

Publicatie uitspraken
Deloitte heeft tevens onderzocht hoe in de landen wordt omgegaan met de publicatie van de rechtelijke uitspraken. In een ruime meerderheid van de onderzochte landen worden de uitspraken geanonimiseerd. Dat stemt overeen met de situatie in Nederland. De Nederlandse regering is van mening dat dit in de toekomst ook zo moet blijven. In zoverre blijft de privacy van partijen dus gerespecteerd.

Frank Herreveld van Deloitte: "De rechterlijke macht dient verplicht te worden alle uitspraken in belastingzaken geanonimiseerd openbaar te maken. Op dit moment worden niet alle rechterlijke uitspraken in belastingprocedures gepubliceerd. Dit geeft de Belastingdienst, die als procespartij wel de beschikking heeft over alle uitspraken, een onrechtvaardige kennisvoorsprong op belastingplichtigen. Openbaarheid in belastingrechtspraak wordt het beste gediend door publicatie van alle uitspraken van belastingrechters en niet zozeer door een openbare terechtzitting, waar in de praktijk niemand op zit te wachten."

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels