nieuws

Facilitaire branches luiden noodklok met Bidbook

Geen categorie

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft op 26 oktober het Bidbook Blijvend van waarde in ontvangst genomen. Het Bidbook is opgesteld door brancheorganisaties Veneca (catering), de Nederlandse Veiligheidsbranche (beveiliging) en OSB (schoonmaak en glazenwassen). Ze luiden daarmee de noodklok over de aanhoudende neerwaartse prijsspiraal bij overheidsaanbestedingen. In het bidbook worden handreikingen gedaan welke stappen de […]

Minister Henk Kamp van Sociale Zaken heeft op 26 oktober het Bidbook Blijvend van waarde in ontvangst genomen. Het Bidbook is opgesteld door brancheorganisaties Veneca (catering), de Nederlandse Veiligheidsbranche (beveiliging) en OSB (schoonmaak en glazenwassen). Ze luiden daarmee de noodklok over de aanhoudende neerwaartse prijsspiraal bij overheidsaanbestedingen.

In het bidbook worden handreikingen gedaan welke stappen de brancheorganisaties, samen met de overheid, willen zetten om de dienstverlening op peil te houden. Voorbeelden van die stappen: 

  • herstel van persoonlijk contact tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij aanbestedingen (mindere rol voor intermediairs);
  • langere looptijd van contracten;
  • transparanter maken inkoopproces en opstellen meetinstrumenten;
  • beperken onmogelijke contractvoorwaarden;
  • versneld verbreden code Verantwoord Marktgedrag.  

De te lage prijzen veroorzaken grote maatschappelijke schade, aldus de branches (samen goed voor 250.000 werknemers en een jaarlijkse omzet van 7 miljard euro).

Niet alleen de kwaliteit van het werk staat onder druk, ook de investeringen in opleiden van mensen worden teruggeschroefd en de werkdruk stijgt bij elke contractswisseling. Immers, een goedkoper contract betekent dat er minder tijd is om alle taken op een verantwoorde manier uit te voeren. 

In een persbijeenkomst op 26 oktober onder leiding van Inge Diepman kwamen de drie voorzitters van de branches (Hans Simons, Laetitia Griffith en Hans Rijnierse) kort aan het woord. Dat de branches zich tot de overheid richten is op zich geen wonder: 'De overheid is met 40% onze grootste opdrachtegever', sprak Reijnierse. Minister Kamp sprak positief over het bidbook. Hij refereerde aan de code Verantwoord Marktgedrag die in de schoonmaakbranche sinds enkele maanden functioneert, en gaf aan dat hij blij was dat de beveiliging en catering nu ook deze kant op gaan. Kamp sprak wel de hoop uit dat de branches zich naast de overheid ook op 'de markt' gaan richten. Dat is immers 60% van de klanten.  

Enkele gedane uitspraken tijdens de bijeenkomst. Griffith: 'We hebben een gemeenschappelijk belang met de overheid, namelijk mensen aan het werk houden.' Rijnierse: 'Als we zo doorgaan, komen mensen met een "vlekje", die wij momenteel werk bieden buiten de arbeidsmarkt te staan.' Simons: 'Als het om Europese aanbestedingsregels gaat, is sprake van een overtrokken centralisatie vanuit Europa. De aanbestedingsregels in Europa zijn doorgeschoten.'

KLIK HIER om de tekst van het Bidbook te bekijken.  

Reageer op dit artikel