nieuws

KPMG: AFM-rapport ‘constructieve aanzet voor dialoog’

Geen categorie

Bestuursvoorzitter Herman Dijkhuizen van KPMG beschouwt het rapport "Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole, een verkenning" van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als een 'constructieve aanzet voor een brede maatschappelijke dialoog'.

In het generieke rapport, dat zich richt op alle 15 accountantsorganisaties met een zogeheten OOB-vergunning, heeft de AFM gekeken hoe met de onafhankelijkheid van de externe accountant wordt omgegaan en welke (financiële) prikkels voor accountants in relatie tot de kwaliteit van hun werk bestaan. De AFM stelt dat onafhankelijkheid bij accountantsorganisaties veel aandacht krijgt, maar dat eigen inzichten daarbij leidend zijn. Voor de gebruikers van de financiële informatie die de accountant controleert kan daarom onzekerheid ontstaan over het door de accountant gehanteerde beleid.

 KPMG vindt dat het rapport van de AFM een goede schets geeft van de issues die spelen en de dilemma's die soms kunnen ontstaan. Daarom staat KPMG achter het voorstel om normen scherper te definiëren door een brede maatschappelijke dialoog, die uiteindelijk moet leiden tot heldere wet- en regelgeving. Daarbij benadrukt KPMG wel het belang om ook aansluiting te houden bij internationale richtlijnen. De Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) heeft in haar Plan van Aanpak eveneens aangekondigd een concreter en explicieter normenkader te willen.

Dijkhuizen: "De onafhankelijkheid van de externe accountant moet boven iedere twijfel verheven zijn. Het is evident dat er momenteel in het maatschappelijke verkeer indringende vragen worden gesteld of die onafhankelijkheid wel goed geborgd is. Dat signaal kunnen we niet negeren, ook al zijn we er zelf van overtuigd dat we alles goed op orde hebben. Wij hebben op deze punten als KPMG een helder beleid, dat onder meer staat verwoord in ons Transparantieverslag, en ook binnen de beroepsgroep vinden goede discussies plaats."

"Maar dat gaat niet ver genoeg. We zullen het maatschappelijk verkeer nadrukkelijker bij deze discussies moeten betrekken, zodat niet alleen wij, maar ook anderen ervan overtuigd zijn dat onafhankelijkheid voor ons een kernwaarde is. Dit rapport van de AFM vormt daartoe een uitnodiging die ik van harte aangrijp. Wanneer zelfregulering niet toereikend is om het maatschappelijk vertrouwen te herwinnen, dan moeten objectieve en heldere normen ook in wet- en regelgeving verankerd zijn."

Lees ook: AFM: behoefte aan duidelijke onafhankelijkheidsregels accountants

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels