nieuws

Maatregelen als gevolg van tragisch toiletincident

Geen categorie

Atrium MC betreurt het dat het kon gebeuren dat een dode man anderhalve dag heeft gelegen in een afgesloten toilet in het openbare deel van ons ziekenhuis. Op vrijdag 7 oktober 2011 werd het levenloze lichaam van de hoogbejaarde man aangetroffen op een van de toiletten in het openbare deel van Atrium MC, locatie Heerlen.Een […]

Atrium MC betreurt het dat het kon gebeuren dat een dode man anderhalve dag heeft gelegen in een afgesloten toilet in het openbare deel van ons ziekenhuis. Op vrijdag 7 oktober 2011 werd het levenloze lichaam van de hoogbejaarde man aangetroffen op een van de toiletten in het openbare deel van Atrium MC, locatie Heerlen.

Een dag eerder had de schoonmaakster geconstateerd dat de toiletdeur dicht was en dit gemeld aan de afdeling Bewaking & Beveiliging, die door kloppen en vragen heeft geprobeerd te achterhalen of iemand op het toilet aanwezig was. Vervolgens is de Technische Dienst van Atrium MC op de hoogte gesteld. Een dag later, op vrijdag, was de deur nog altijd gesloten. Een medewerker van de afdeling Techniek heeft daarop de deur geopend en de dode man aangetroffen.

Criteria
Uit onderzoek naar de oorzaak van deze tragische gebeurtenis blijkt dat zowel de schoonmaakster als de portier juist hebben gehandeld. Een melding met prioriteit 1 (direct afhandelen) is op donderdag 6 oktober om 09.30 uur geregistreerd bij de servicedesk van de Technische Dienst. Bij de Technische Dienst is de melding later omgezet naar een prioriteit 2 melding (binnen 24 uur afhandelen). Er zijn meer redenen waardoor dit kon gebeuren. Een prioriteit 1 melding betreft volgens het protocol een melding die moet voldoen aan één of meer van de volgende criteria: levensbedreigende situatie; (dreigende schade door) wateroverlast; stroomuitval; brand (dreiging).
Geen van deze criteria leek betrekking te hebben op de melding. Tevens ging intern de melding gepaard met de tekst 'waarschijnlijk zit niemand op het toilet'. Hoewel het woord waarschijnlijk aangeeft dat dit niet zeker is, is dit toch opgevat als zodanig.

Protocol aangepast
Voor alle locaties van Atrium MC is besloten het protocol aan te passen en de volgende maatregelen te nemen:
– Beveiliging kan en mag alle openbare ruimten openen bij het vermoeden van onraad. Daartoe worden de sloten aangepast.
– Na kloppen en vragen wordt een gesloten toilet ALTIJD geopend als er geen antwoord komt.
– Wordt een toilet om technische redenen gesloten, wordt dit altijd formeel gemeld en kenbaar gemaakt op het toilet.
– De deuren van de openbare toiletten worden aan de onderkant boven de dorpel met 15 centimeter ingekort.
– Meldingen bestaan alleen uit feiten en kennen geen meningen of vermoedens. Tevens kan de prioriteit van een melding alleen worden verlaagd in overleg met de melder.
– Beveiliging controleert elk etmaal in de uren tussen het laatste bezoekuur en volgende morgen 7.00 uur of deuren die open horen te zijn ook open zijn.

Reageer op dit artikel