nieuws

Ondernemers verwachten verslechtering bedrijfsresultaten

Geen categorie

Ondernemend Nederland ziet een verslechtering van de economie en verwacht minder goede resultaten voor het eigen bedrijf. Dit blijkt uit het ING OndernemersBericht van oktober. De meerderheid vindt het geen gunstige tijd om een bedrijf te starten.

De ING OndernemersIndex daalde in een half jaar van120 naar 110 punten en is daarmee licht positief. Deze index is samengesteld uit de Commerciële index die een graadmeter is voor de financiële resultaten van de onderneming en een Emotionele index, die een uitspraak doet over de voldoening die ondernemers uit het ondernemerschap halen.

De Commerciële index is in een half jaar flink gedaald van 109 naar 89 punten. Een negatieve stand. De helft (49 procent) van de Nederlandse ondernemers vindt dat het ondernemersklimaat in de laatste 12 maanden is verslechterd. Dat is een forse toename in vergelijking met afgelopen maart toen 28 procent die mening deelde. Bijna de helft (47 procent) verwacht ook het komend jaar een verslechtering van het ondernemersklimaat. Dit zal zijn weerslag hebben op de bedrijfsresultaten.

Precies een kwart verwacht dat de financiële situatie van het bedrijf zal verslechteren. En toch zijn er maar weinig ondernemers die ervan uitgaan dat ze medewerkers moeten ontslaan. Slechts 6 procent denkt dat ze over twee jaar minder personeel hebben.

Veel voldoening
De Emotionele index is met 131 punten gelijk gebleven. Nog steeds 85 procent is het eens met de bewering dat ondernemerschap voldoening geeft. Bij de ondernemers met een bedrijf van 20 tot 50 werknemers ligt dit zelfs op 90 procent. En ook verwacht een nipte meerderheid (51 procent) zijn (of haar) ondernemersdroom in de nabije toekomst te realiseren.

Ruud van Dusschoten, directeur Business Banking van de ING: ‘Dit is de kern van ondernemerschap: Geloof in eigen kunnen. Ondernemers zien de achterblijvende economie als belangrijkste bedreiging, op afstand gevolgd door hevige concurrentie binnen de branche en toenemende wet- en regelgeving. En toch zijn ze ervan overtuigd dat ze de markt gaan verslaan.’

Nieuwe start
Meer dan de helft (56 procent) vindt het momenteel geen goed moment om een bedrijf te starten. Een kwart van de respondenten zou alles precies hetzelfde aanpakken bij de start van een nieuw bedrijf. Slechts 16 procent zou alles totaal anders aanpakken.

Van Dusschoten: ‘Dit past in het beeld van de ondernemer die gelooft in zijn eigen aanpak. De beslissingen over de kerntaken vallen niet anders uit. Over hoe het werk is te combineren met het privéleven, zijn de meningen wel verdeeld: De helft zou bij een nieuwe start meer tijd vrijmaken voor de privésituatie en de andere helft zou dat niet doen.’

Groeitempo
Het groeitempo hoeft bij een nieuwe onderneming niet sneller, zegt 86 procent. Het tempo waarin personeel werd aangenomen is blijkbaar ook als goed ervaren, want negen op de tien zou bij een nieuwe start niet sneller medewerkers aantrekken. Over het opleiden van personeel lopen de meningen uiteen: Een kwart zou meer investeren in opleidingen en trainingen van medewerkers, driekwart is het daar niet mee eens. De antwoorden op de vragen of je in een nieuw bedrijf direct focus moet aanbrengen zijn gelijk verdeeld. ‘Ja’ zegt 51 procent. ‘Nee’ zegt de andere helft (49 procent,). Tegelijkertijd vindt een derde van de ondernemers dat er juist meer verschillende werkzaamheden binnen het nieuwe bedrijf belegd moeten worden.

Lange termijn
Zes op de tien ondernemers zouden zich bij de start van een nieuw bedrijf meer richten op lange termijn doelen. ‘Bij een start komt er veel op de ondernemer af. De kans dat je dan je doel uit ogen verliest is levensgroot aanwezig. Uitbesteding van werkzaamheden kan een oplossing zijn die rust geeft en helpt om weer te focussen,’ aldus Van Dusschoten.

Een overgrote meerderheid (85 procent) zegt dat ze bij de start van een bedrijf familie niet (meer) inzetten. Misschien volgen ondernemers hiermee wel een advies op basis van eigen ervaringen. Tien procent vindt het beste advies dat ze zelf hebben gekregen: ‘Hou vol, ga door, geef niet op’. De belangrijkste tips die zij zelf aan nieuwe starters geven, zijn: ‘Bereid je goed voor, luister veel, win advies in bij de juiste organisatie’.

(Bron: ING)

 

Lees ook: Een op vijf ondernemingen verwacht nieuwe recessie

Reageer op dit artikel