nieuws

Onderzoek: Jongeren draaien op voor pensioentekort

Geen categorie

Ruim vijftig procent van de werknemers en werkgevers in Nederland vindt dat de jongere generaties opdraaien voor het pensioentekort. Beide groepen zijn van mening dat de onzekerheid over het pensioenstelsel toeneemt. De rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst; jongeren betalen en de ouderen profiteren. Bij werknemers vertaalt zich dit in een laag vertrouwen in hun eigen pensioenregeling. Daarnaast wil driekwart van de werknemers zelf bepalen wanneer hun pensioen start. Dit staat in het  pensioenonderzoek van Nationale-Nederlanden, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Verschillen tussen leeftijdsgroepen markeren het pensioen. Zo hebben jongeren (tot 35) de minste problemen met de verhoging van de pensioenleeftijd, maar vindt een ruime meerderheid wel dat de rekening van het pensioentekort bij hen wordt neergelegd.

Slechts 33 procent is van mening dat het pensioenstelsel kan blijven bestaan door het pensioengeld te beleggen. Wordt er wel belegd dan vindt 65 procent dat dit met een zeer laag risico moet gebeuren. Verder vinden jongeren een goed pensioen niet in het belang van het bedrijf om werknemers te krijgen en te houden.

Financiële risico's
Werknemers van middelbare leeftijd (tot 44) zitten met betrekking tot pensioenen tussen de jongeren en de ouderen in. Het merendeel van deze groep vindt dat het huidige pensioenstelsel niet te handhaven is, maar ruim 30 procent van deze groep is tevens van mening dat het pensioenakkoord vooral goed is voor ouderen.

Driekwart van de ouderen (45+) vindt de pensioenregeling een belangrijke secundaire voorwaarde, maar ook zij hebben problemen met de financiële risico's. Bijna vijftig procent kan zich niet vinden in de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Ook blijkt dat ouderen en jongeren op het gebied van de pensioenrekening tegenover elkaar staan.

Keuzevrijheid
Werknemers willen voor hun pensioen meer keuzevrijheid, zonder dat ze dit zelf moeten regelen. Ondanks het lage vertrouwen in de eigen pensioenregeling, wil ruim 60 procent dat de werkgever voor een goed pensioen zorgt. De rol van de werkgever varieert. Zo staan vooral werkgevers die aangesloten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds en sociaal zijn ingesteld positief tegenover meer keuzevrijheid.

Groot zakelijke bedrijven en in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf hebben wel interesse om hun werknemers een eigen pensioen te laten kiezen. Wel onderwaardeert bijna het gehele mkb het strategisch belang van een goede pensioenregeling om personeel vast te houden en aan te trekken. De meeste grote zakelijke bedrijven vinden het wel een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Daarnaast vindt 50% van de mkb-bedrijven dat je werknemers niet mag verplichten deel te nemen aan een pensioenregeling.

Kernpunten uit het onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction:

1. 57% van de werknemers vindt dat de rekening van het pensioentekort wordt doorgeschoven naar de jongere generatie. Bij de werkgevers liggen de percentages niet veel lager: 54% (grootzakelijke bedrijven met meer dan 50 werknemers) en 51% (mkb).

2. Ook de generatieverschillen zijn groot: 61% van de jongeren vindt dat zij opdraaien voor het pensioentekort. De 'medioren' (35 – 45 jaar) zijn het eens met de jongeren: 71%. Het percentage bij ouderen bedraagt 41%.

3. Meer dan de helft van de werknemers is er niet van overtuigd dat zijn werkgever een goede pensioenregeling biedt.

4. Werknemers zijn minder overtuigd dat hun werkgever heeft gekozen voor een pensioenregeling die het beste bij hun eisen- en wensenpakket past.  Werkgevers zijn aanzienlijk positiever over hun pensioenregeling, alhoewel GZ-werkgevers wel degelijk kritischer zijn: 19% vindt namelijk dat het niet past bij de wensen en eisen van werknemers.

5. 48% van de werknemers vindt dat zijn/haar werkgever een goede pensioenregeling biedt. 42% van de jongeren vindt dat hun werkgever een goede pensioenregeling biedt. Bij ouderen is dat percentage 52%.

6. Ruim twee derde van de mkb'ers laat werknemers graag eigen pensioen kiezen. 58% van de werknemers vindt dat zij zelf hun pensioenregeling moeten kunnen kiezen. Bij grootzakelijk werkgevers ligt dit percentage nagenoeg gelijk (57%).

7. 37% van de werknemers vindt het meer een taak voor zichzelf vindt dan de taak van de werkgever om te zorgen voor een goed pensioen

8. Van de werknemers wil 33% eigen pensioen zelf regelen.

9.
Ook mkb'ers vinden het een goed plan om werknemers hun pensioen helemaal zelf te laten regelen (45%).

10. Twee derde van de werknemers wil zelf meer kunnen bepalen als het gaat om hun eigen pensioen. In het bijzonder mkb'ers (77%) gunnen werknemers meer keuze.

11.
43% van de grootzakelijke werkgevers vindt dat pensioenen moeten worden over gelaten aan deskundigen.

12.
79% van de grootzakelijke werkgevers vindt een pensioen een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde

13.
Bijna de helft van de werknemers is geïnteresseerd in deeltijdpensioen.

14.
Groot aantal grootzakelijke werkgevers (43%) vindt dat men werknemers mag verplichten om deel te nemen aan een pensioenregeling.

15.
Bijna de helft van de werknemers en MKB'ers (49%) vindt dat je werknemers niet mag verplichten om deel te nemen aan een pensioenregeling.

16. Zowel werknemers als werkgevers vinden dat op 65ste met pensioen gaan mogelijk moet blijven. Dit onderwerp is duidelijk een belangrijker thema bij oudere werknemers dan bij jongere. 22% van de jongeren (tot 35 jaar) is het namelijk absoluut eens met de stellig. Bij ouderen (45+) is dat 32%.

17. Kosten zijn van meer betekenis geweest voor GZ-werkgevers dan voor mkb'ers: respectievelijk 43% versus 35%. De kosten komen bij de beslissing bovendien op de vierde plek, na klantgerichtheid, zekerheid pensioenhoogte en keuzemogelijkheden/maatwerk.

(Bron: Nationale Nederlanden)

Reageer op dit artikel