nieuws

PwC: ‘AFM doet geen recht aan het totaal aan checks and balances’

Geen categorie

In een eerste reactie op het AFM-rapport ‘Prikkels voor kwaliteit accountantscontrole’ stelt PwC onder meer dat 'de AFM geen recht doet aan het totaal aan checks and balances rondom de vaststelling ‘of er sprake is van onafhankelijkheid’. Ten onrechte kan het beeld ontstaan dat dit geheel bepaald wordt door de externe accountant zelf.

Enkele punten uit de reactie van PwC:

– Het is goed dat de AFM in haar rapportage vaststelt dat kwaliteitsaspecten zichtbaar betrokken worden bij de benoeming, beoordeling, beloning en sanctionering van externe accountants door een meerderheid van de OOB-vergunninghouders, waaronder ook PwC. Tegelijkertijd betreuren we het dat de AFM bij het noemen van de commerciële aspecten ondernemerschap en cross selling op een hoop veegt. Hier is wel degelijk een groot verschil in. Cross selling door externe accountants wordt bij PwC bijvoorbeeld nadrukkelijk niet beloond. Zowel in de grondslagen van onze beloningsmethodiek als in onze internationale richtlijnen en procedures is kwaliteit het uitgangspunt.

– Het is goed dat er in het najaar een brede en open consultatie komt onder leiding van het ministerie van Financiën. In lijn met de stelling van minister De Jager dat binnen de bestaande regelgeving nog voldoende mogelijkheden zijn voor verbeteringen, wordt onze inzet dat binnen die kaders duidelijkere regelgeving gewenst is en dat deze in lijn moet zijn met internationale regelgeving. Dit om te voorkomen dat internationaal opererende ondernemingen in een onwerkbaar systeem terechtkomen. Nederland is immers geen eiland in de internationale financiële wereld.

– Evenals vorig jaar blijven wij grote bezwaren houden tegen de generieke rapportagevorm die de AFM hanteert. Deze doet geen recht aan de kwaliteitsverschillen per kantoor. Een publieke rapportage per kantoor genereert duidelijkheid naar de markt en zal naar onze overtuiging leiden tot een significante kwaliteitsimpuls.

– Wij betreuren het verder dat de AFM geen recht doet aan het totaal aan checks and balances rondom de vaststelling ‘of er sprake is van onafhankelijkheid’. Ten onrechte kan het beeld ontstaan dat dit geheel bepaald wordt door de externe accountant zelf. De AFM gaat volstrekt voorbij aan de rol van Commissarissen en auditcommissies en aan onze strikte internationale richtlijnen en procedures, die in het geval van overtredingen leiden tot verregaande sancties. Wij hebben er voor gekozen om in ons vorige week gepubliceerde transparantieverslag, veel transparanter dan de AFM dat nu doet, informatie te delen over de hoge normen die wij onszelf opleggen. In ons transparantieverslag geven wij tevens een volledig inzicht in de samenstelling van onze omzet. De omvang van overige dienstverlening aan OOB-klanten bedraagt bijvoorbeeld 1.5%. Naar onze mening schept dit verslag wél de duidelijkheid naar onze klanten en stakeholders, die in het rapport van de toezichthouder helaas ontbreekt.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels