nieuws

Ziekenhuizen hebben meer aandacht voor veiligheidmanagement

Geen categorie

De aandacht binnen de ziekenhuizen voor veiligheidsmanagement neemt zichtbaar toe. Alleen met extra inspanningen, met name op het gebied van proactief risicomanagement, is het voor ziekenhuizen mogelijk in 2012 een gecertificeerd/geaccrediteerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS) te hebben. Deze conclusie van het jaarlijks IGZ-onderzoek komt overeen met het beeld dat de partners van het VMS Veiligheidsprogramma hebben. Van […]

De aandacht binnen de ziekenhuizen voor veiligheidsmanagement neemt zichtbaar toe. Alleen met extra inspanningen, met name op het gebied van proactief risicomanagement, is het voor ziekenhuizen mogelijk in 2012 een gecertificeerd/geaccrediteerd veiligheidsmanagementsysteem (VMS) te hebben. Deze conclusie van het jaarlijks IGZ-onderzoek komt overeen met het beeld dat de partners van het VMS Veiligheidsprogramma hebben.

Van de 93 ziekenhuizen hebben 32 ziekenhuizen inmiddels een geaccrediteerd veiligheidsmanagementsysteem waarmee zij continu proactief risico's signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Eind 2012 zullen alle ziekenhuizen naar verwachting in het bezit zijn van een dergelijk systeem, mits wordt doorgegaan op dezelfde weg, ondermeer op de onderdelen leiderschap op risicomanagement, cultuur en onderwijs.

Leiderschap op risicomanagement
Een functionerend VMS vraagt om een duidelijk rol van de raad van bestuur op het gebied van risicomanagement. Prioriteit moet daarbij gegeven worden aan het proactief analyseren van zorgprocessen, het realiseren van verbeteringen en het verspreiden van goede voorbeelden. Ook het betrekken van cliëntenraden, zoals raden van bestuur nu in veel ziekenhuizen doen, vraagt blijvend aandacht.

Cultuur
Ziekenhuizen zetten zich zonder uitzondering in op de verbetering van de veiligheidscultuur. Dit blijkt uit de wijze van omgang met incidenten en de manier waarop veiligheid geagendeerd wordt binnen de ziekenhuizen. Landelijk is een beweging te zien waarin openheid over incidenten een meer algemeen gedachtegoed wordt. Medisch specialisten maken naast incident melden gebruik van de methoden dossieronderzoek en complicatieanalyses om risico's in kaart te brengen en verbeteringen in gang te zetten. De partners onderschrijven de conclusie van de IGZ dat de komende 1,5 jaar het daadwerkelijk verbeteren van de zorg als opvolging van analyses de hoogste prioriteit moet krijgen.

Onderwijs
De partners erkennen dat scholing van professionals op het gebied van patiëntveiligheid essentieel is gedurende de hele loopbaan. Een inventarisatie door de partners heeft uitgewezen dat er landelijk diverse initiatieven op het gebied van onderwijs in ziekenhuizen en bij opleidingsinstituten plaats vinden die vragen om een bundeling en afstemming. De partners onderzoeken de mogelijkheid een dergelijk initiatief te starten. Het beoogd doel is systematische aandacht voor patiëntveiligheid in de opleiding van professionals en in functioneringsgesprekken en introductieprogramma's.

Monitoren en stimuleren
De partners zullen de voortgang van initiatieven tot aan het einde van het programma actief blijven monitoren en stimuleren, onder meer door het jaarlijks uitreiken van de Nationale Patiëntveiligheid Award in november. 

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels