nieuws

Meldingsplicht bij gedwongen ontslag uitgebreid

Geen categorie

Een voorgenomen ontslag van twintig of meer werknemers moet voortaan door de werkgever worden gemeld bij de belanghebbende vakbonden, ongeacht de route die de werkgever kiest voor de ontslagprocedure.

Op dit moment geldt deze meldingsplicht alleen als de arbeidsovereenkomst via het UWV of de kantonrechter wordt beëindigd. Wanneer een dienstverband stopt met wederzijds goedvinden, valt dat straks ook onder de meldingsplicht. Met de wetswijziging wordt bereikt dat vakbonden de gelegenheid hebben om in overleg te treden over de eventuele gevolgen van het voorgenomen ontslag.

De ministerraad heeft het wetsvoorstel, waarin op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze uitbreiding van de meldingsplicht voor gedwongen ontslagen wordt geregeld, voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels