nieuws

ZN waarschuwt: Weinig of geen groei ziekenhuizen in 2012

Geen categorie

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de brancheverenigingen NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) per brief gevraagd hun leden, voor zover nog niet bekend, te waarschuwen voor het feit dat de volumegroei voor 2012 nihil of zelfs negatief zal zijn. Dit komt door aftrek van overschrijdingen uit het verleden en […]

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de brancheverenigingen NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) per brief gevraagd hun leden, voor zover nog niet bekend, te waarschuwen voor het feit dat de volumegroei voor 2012 nihil of zelfs negatief zal zijn. Dit komt door aftrek van overschrijdingen uit het verleden en verwachte overschrijdingen voor 2011.

In het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord 2012-2015 dat op 4 juli 2011 is afgesloten door de minister van VWS, de NVZ, NFU ZKN en ZN, is de intentie vastgelegd om de uitgavengroei van de ziekenhuiszorg structureel te beheersen. Dit is nodig om goede, toegankelijke en betaalbare patiëntenzorg te kunnen garanderen, ook voor de toekomst.

Geen goed beeld
De veldpartijen zijn een inspanningsverplichting aangegaan om de volumegroei te beperken tot maximaal 2,5 procent. Zorgverzekeraars waarschuwen nu dat het genoemde cijfer van 2,5 procent volumegroei geen goed beeld geeft van de beschikbare ruimte voor 2012. Na aftrek van onder andere overschrijdingen uit het verleden en de verwachte overschrijdingen van het budgettaire kader in 2011 is het gevolg dat de effectieve groeiruimte voor 2012 op landelijk niveau nihil of mogelijk zelfs negatief is. De NVZ reageert teleurgesteld.

Onderhandelingen zorginkoop 2012
Zorgverzekeraars staan nu aan het begin van de onderhandelingen met zorgaanbieders in het kader van de zorginkoop voor 2012. ZN acht het daarbij van essentieel belang dat alle leden van de betrokken veldpartijen, de individuele zorgaanbieders en zorgverzekeraars een gelijke perceptie hebben van hetgeen er op landelijk niveau is afgesproken. Om de gewenste trendbreuk in de beheersing van de zorguitgaven te kunnen realiseren, gaan zorgverzekeraars er bij hun inkoopbeleid voor 2012 dan ook van uit dat op landelijk niveau geen groeiruimte beschikbaar is.

Reactie NVZ 
'We zijn ontzettend teleurgesteld', zegt Margot van der Starre, directeur van NVZ vereniging van ziekenhuizen, in Trouw over de brief die Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, heeft verstuurd aan de ziekenhuizen. 'Deze brief is niet in de geest van het in juli gesloten akkoord', zegt Van der Starre. Zij heeft destijds dat akkoord met veel verve verdedigd bij haar achterban. Want veel ziekenhuisbestuurders vertrouwden de zorgverzekeraars niet. Een derde van de 120 ZN-leden stemde uiteindelijk ook tegen. 'Die zullen nu denken dat ze gelijk hebben. Dat is niet prettig.'
De brief van Wiegel komt niet alleen als een grote verrassing, inhoudelijk deugt hij ook niet, vindt de NVZ-directeur. Zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk of en in welke mate ziekenhuizen hun budgetten dit jaar overschrijden. 'We zijn nog druk bezig om dat te onderzoeken. En, zo is afgesproken, de resultaten zouden we samen analyseren.' Maar kennelijk hebben de zorgverzekeraars aan zo'n gezamenlijk overleg geen behoefte, klinkt het verbolgen, aldus Trouw. 'De boodschap die de zorgverzekeraars met zo'n simpele nullijn afgeven, is toch dat ze vooral letten op de centjes. Terwijl wij juist met zijn allen hebben afgesproken dat we werk zouden maken van kwaliteit en doelmatigheid om de kosten te beteugelen.'

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels