nieuws

ActiZ zet in op Kwaliteit 2.0

Geen categorie

Het huidige kwaliteitskader Verantwoorde Zorg probeert teveel doelen in één systeem te verenigen. Onder de noemer Kwaliteit 2.0 wil ActiZ toe naar een nieuwe manier om kwaliteit te meten. Het huidige kwaliteitskader Verantwoorde Zorg probeert te veel doelen in één systeem te verenigen. Het oorspronkelijke doel om de zorg te verbeteren, is daardoor zwaar onder […]

Het huidige kwaliteitskader Verantwoorde Zorg probeert teveel doelen in één systeem te verenigen. Onder de noemer Kwaliteit 2.0 wil ActiZ toe naar een nieuwe manier om kwaliteit te meten.

Het huidige kwaliteitskader Verantwoorde Zorg probeert te veel doelen in één systeem te verenigen. Het oorspronkelijke doel om de zorg te verbeteren, is daardoor zwaar onder druk komen te staan. Onder de noemer Kwaliteit 2.0 wil ActiZ toe naar een geheel nieuwe invulling van de kwaliteitsmetingen. Dit maakte ActiZ-voorzitter Guus van Montfort bekend op de ActiZ Nazomer borrel bij de aftrap van het nieuwe politieke jaar.

Tweesprong
Guus van Montfort schetste het dilemma rond het kwaliteitskader als volgt: 'We staan voor een tweesprong: moeten we het bestaande systeem om kwaliteit te meten aanpassen naar versie 1.1? Of moeten we naar een geheel nieuwe invulling: van systeem 1.0 naar 2.0?'

Doel voorbij
ActiZ hanteert twee uitgangspunten: transparantie en kwaliteit. In 2007 nam ActiZ het voortouw en ontwikkelde samen met alle betrokken partijen de normen en het kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Nu, in 2011, constateert ActiZ dat de huidige systematiek met complexe en langlopende procedures het oorspronkelijke doel ver voorbij is geschoten. Er is gepoogd teveel verschillende doelen in één systeem te vereningen. Het kwaliteitskader werkt daardoor onvoldoende als instrument en stimulans om de zorg te verbeteren.
In de afgelopen jaren is het draagvlak voor het kwaliteitskader daardoor steeds minder geworden, onder ActiZ en haar leden en onder de andere partijen. Ook voor het houden van toezicht, het bieden van cliëntkeuzeinformatie of instrument bij zorginkoop blijkt het huidige kader niet meer toereikend.

Kwaliteit 2.0
De keus is nu: het huidige systeem aanpassen of voor een nieuwe invulling kiezen. Van Montfort gaf aan dat ActiZ inzet op het laatste en gaat werken aan een vernieuwde methode om kwaliteit te meten: Kwaliteit 2.0.
Voor ActiZ zijn twee speerpunten daarbij van cruciaal belang. Net als destijds bij het opzetten van het kwaliteitskader gaat het ActiZ om het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. 'Als wij Kwaliteit 2.0 gaan ontwikkelen dan is dat primair gericht op informatie waarmee zorgorganisaties hun zorg voor hun cliënten kunnen verbeteren. Dat is immers de verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie', aldus Van Montfort. Een tweede speerpunt voor ActiZ is het bieden van de zogenoemde klantkeuze-informatie. Informatie op basis waarvan cliënten hun keuze kunnen maken voor een bepaalde zorgaanbieder.
De komende maanden gaat ActiZ in gesprek met leden en andere partijen om haar ideeën verder te concretiseren.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels