nieuws

Code accountantsorganisaties moet toezicht en transparantie verbeteren

Geen categorie

Accountantsorganisaties met een OOB-vergunning moeten onafhankelijke toezichthouders benoemen binnen hun organisatie. Ook moet het transparantieverslag van accountantsorganisaties meer informatie bieden dan nu het geval is. Dat staat in een nieuwe code die door beroepsorganisatie NBA ter consultatie aan de leden is voorgelegd.

De code is van toepassing op accountantsorganisaties die een vergunning van de AFM hebben gekregen om organisaties van openbaar belang te mogen controleren. Deze accountantsorganisaties verplichten zich om het publieke belang van de accountantscontrole voorop te stellen en moeten daartoe onafhankelijke personen benoemen, die intern toezicht houden op zaken als beloningsbeleid, kwaliteitsbeleid en ethische kwesties.

Ook worden zij verplicht tot een meer uitgebreide en inhoudelijke verantwoording via het zgn. transparantieverslag. Hierin moet informatie komen over de resultaten van interne en externe reviews en de daarop genomen maatregelen. Ook moet het aantal ontvangen meldingen en klachten worden vermeld.

Speerpunten
De nieuwe code is één van de speerpunten uit het eind 2010 door de NBA gepresenteerde Plan van Aanpak, waarmee werd gereageerd op de brede maatschappelijke discussie over het accountantsberoep. ‘Het publieke belang van de accountantscontrole rechtvaardigt de versterking van het toezicht binnen accountantsorganisaties', aldus NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers. ‘Bovendien verwacht het maatschappelijk verkeer van accountantskantoren een transparante verantwoording over zaken die het publieke belang raken. In dat opzicht moeten accountants een voorbeeldfunctie vervullen.'

Dekkers benadrukt dat de code niet vrijblijvend is: ‘Het is geen comply or explain. De organisaties waarvoor deze code bedoeld is zullen te allen tijde aan de principes van de code moeten voldoen'.

De Code voor Accountantsorganisaties is door de NBA aan de leden gepresenteerd als een consultatiedocument, waarop tot eind oktober commentaar kan worden ingediend. In de komende weken wordt over de code actief het debat met alle belanghebbenden gevoerd.
Op korte termijn zal de NBA nog een aantal andere maatregelen uit het Plan van Aanpak presenteren, eveneens in de vorm van consultatiedocumenten.

Download het consultatiedocument (pdf)

Lees ook: PwC juicht Code voor Accountantsorganisaties toe

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels