nieuws

Fors minder geld voor chronisch zieken – Hevige reacties

Geen categorie

Het kabinet wil het budget voor jaarlijkse uitkeringen aan chronisch zieken en gehandicapten halveren. Dat is onderdeel van de plannen voor Prinsjesdag. Ingewijden hebben berichtgeving daarover in het AD dinsdag 30 augustus 2011 bevestigd. In het land zijn de reacties hevig. Het kabinet wil snijden in de wtcg-vergoeding, die bedoeld is voor chronisch zieken en […]

Het kabinet wil het budget voor jaarlijkse uitkeringen aan chronisch zieken en gehandicapten halveren. Dat is onderdeel van de plannen voor Prinsjesdag. Ingewijden hebben berichtgeving daarover in het AD dinsdag 30 augustus 2011 bevestigd. In het land zijn de reacties hevig.

Het kabinet wil snijden in de wtcg-vergoeding, die bedoeld is voor chronisch zieken en gehandicapten die veel geld kwijt zijn aan medicijnen en specialisten. Op dit moment betaalt het ministerie van Volksgezondheid per jaar ongeveer 580 miljoen euro aan wtcg-uitkeringen.
De regeling kent afhankelijk van de leeftijd tegemoetkomingen tussen 153 en 510 euro. Sinds vorig jaar krijgen ongeveer twee miljoen mensen eens per jaar zo'n tegemoetkoming in de zorgkosten. De vergoeding werd door het vorige kabinet ingevoerd en kwam in de plaats van een fiscale regeling voor buitengewone zorguitgaven.

Schrik
De ChristenUnie en de SP zijn geschrokken van de plannen. 'Ik ben hevig verontwaardigd. Het zijn opnieuw de chronisch zieken en gehandicapten die gepakt worden door het kabinet', zegt ChristenUnie-Kamerlid Esmé Wiegman. 'Op de wtcg-uitkering valt genoeg kritiek te leveren en zou zeker verbeterd moeten worden, maar niet gehalveerd. Opnieuw wordt door de bezuinigingen van dit kabinet eenzelfde kwetsbare groep geraakt die juist al zo weinig geld te besteden heeft.' PvdA-leider Job Cohen is geschokt over kabinetsplannen om de financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten te halveren. 'Het kabinet heeft al maatregel op maatregel gestapeld en daarmee chronisch zieken en gehandicapten aan de rand van de samenleving gezet. Het kan niet waar zijn dat het kabinet daarbovenop nu ook nog eens een halvering van de tegemoetkoming stapelt en mensen zo over de rand duwt. De grens van wat deze mensen kunnen dragen, is echt al lang bereikt', aldus Cohen.
SP-Kamerlid Renske Leijten wil na het reces snel een debat met minister Edith Schippers over de korting op de voorziening.

PVV: berichten kloppen niet
Het kabinet wil de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten niet halveren, maar inkomensafhankelijk maken. Dat stelt PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema. De PVV is als gedoogpartij nauw betrokken bij de plannen voor Prinsjesdag. Dinsdag werd duidelijk dat het kabinet het budget voor de regeling (nu 580 miljoen euro) wil halveren. Agema kreeg daarover veel verontruste mails en ze wil het beeld nu corrigeren, ook al mag ze eigenlijk niks verklappen van de Prinsjesdagstukken.
'De suggestie is dat het geld voor chronisch zieken en gehandicapten wordt gehalveerd. Dat is niet zo, het wordt inkomensafhankelijk', aldus Agema. Daarbij zal er ook een inkomensgrens komen, waarboven mensen geen recht meer hebben op de tegemoetkoming. Waar die grens komt te liggen, wil Agema niet zeggen.

Amsterdam:  lgv-jongeren de dupe
In Amsterdam dreigen 4000 probleemgezinnen en 19.000 jongeren in grote problemen te komen door de bezuinigingen van het kabinet. Zij kunnen worden getroffen door verscheidene maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Amsterdam. Wethouder Lodewijk Asscher (financiën, PvdA) heeft daarover woensdag een brandbrief gestuurd aan premier Mark Rutte.
De gezinnen en jongeren kunnen te maken krijgen met (een combinatie van) kortingen op onder meer de jeugdzorg, de begeleiding van licht verstandelijk gehandicapten, het persoonsgebonden budget en de Wajong. De wethouder spreekt van 'een onacceptabele cumulatie van effecten'.
Asscher: 'De onderzoeken laten goed zien dat voor iedere afzonderlijke heroverweging wellicht iets valt te zeggen, maar dat de opeenstapeling van heroverwegingen onbedoeld een grote kwetsbare groep Amsterdammers treft.'
Onder de jongeren die in de problemen dreigen te komen, zijn volgens de onderzoeken 10.000 jongeren met een licht verstandelijke beperking (lgv) en psychiatrische problemen en 9000 jongeren die gevaar lopen in de criminaliteit te belanden. De gevolgen van de bezuinigingen voor deze groepen kunnen volgens Asscher op lange termijn juist tot grotere kosten voor de overheid leiden.
De PvdA-wethouder pleit er voor dat een minister de gevolgen van alle bezuinigingen in kaart brengt. Ook moet er een landelijk noodfonds komen om schadelijke effecten voor gezinnen en jongeren enerzijds en de financiën van Rijk en gemeenten anderzijds op de lange termijn te voorkomen.

Reactie VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schaart zich achter de zorgen van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher over de bezuinigingen van het kabinet. 'We hebben al eerder onze bedenkingen over de plannen geuit', aldus een woordvoerder donderdag 1 sepember. 'Door bezuinigingen op sociale zekerheid kunnen grote problemen ontstaan. Wij scharen ons dan ook achter de opmerkingen van wethouder Asscher.'

Reactie GGZ Nederland 
'We zijn alleen maar blij met deze brief. De bezuinigingsplannen van het kabinet zijn bijzonder contraproductief.' Dat zegt directeur Paul van Rooij van GGZ Nederland in een reactie op de brandbrief van de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher aan premier Mark Rutte. 'De zwakkere mensen worden tegenwoordig op allerlei fronten gepakt, in hun uitkeringen, in begeleiding en in de zorg en behandeling.'

Reactie Ypsilon
Als bijvoorbeeld schizofreniepatiënten bezuinigingen te verwerken krijgen op het gebied van hun huisvesting, dagbesteding en behandeling, krijgen ze nieuwe psychoses. 'Dat durf ik gerust te stellen', zegt directeur Bert Stavenuiter van Ypsilon, de vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose. 'Juist die stapeling van bezuinigingen bij dezelfde groep maakt de voorstellen zo erg.'

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels