nieuws

KORT (BEDRIJFS)NIEUWS

Geen categorie

Deze rubriek biedt in het kort nieuws uit met name het bedrijfsleven dat van belang is voor de zorgsector. Deze keer:– Agis kiest ook Sint Lucas Andreas Ziekenhuis voor knie- en heupvervangende protheses– Ziekenhuiszorg en Markttoezicht: wat mag wel, wat mag niet– Expert Event over de informatierevolutie– Online tv-uitzendingen geven groepen kwetsbare patiënten voorlichting– Agis […]

Deze rubriek biedt in het kort nieuws uit met name het bedrijfsleven dat van belang is voor de zorgsector. Deze keer:
– Agis kiest ook Sint Lucas Andreas Ziekenhuis voor knie- en heupvervangende protheses
– Ziekenhuiszorg en Markttoezicht: wat mag wel, wat mag niet
– Expert Event over de informatierevolutie
– Online tv-uitzendingen geven groepen kwetsbare patiënten voorlichting
– Agis groeit naar 6,6 miljard omzet
– NCMLS ontvangt grote subsidie voor Graduate School
– Slachterijen negeren verplichte BSE-test
– Carenzorgt.nl lanceert gratis videobellen voor mantelzorgers
– 'Sommige antibiotica niet voor dieren'
– Vaccinatiecampagne Q-koorts afgerond.

Agis kiest ook Sint Lucas Andreas Ziekenhuis voor knie- en heupvervangende protheses
Zorgverzekeraar Agis heeft het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis geselecteerd als één van de ziekenhuizen die de beste resultaten leveren bij knie- en heupvervangende protheses. Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis blijft minimaal in 2011 kwaliteitsziekenhuis voor deze behandeling(en). Bij de beoordeling is gekeken naar de snelheid van herstel, het wegblijven van complicaties en klachten, het naleven van richtlijnen en protocollen, de wachttijden en de service.
Agis benadrukt dat er in de Nederlandse gezondheidszorg écht iets te kiezen valt. Voor een aantal medisch specialistische behandelingen heeft de verzekeraar informatie van de ziekenhuizen ontvangen waarmee echt iets over de kwaliteitsverschillen gezegd kan worden.

Ziekenhuiszorg en Markttoezicht: wat mag wel, wat mag niet
De brochure 'Ziekenhuiszorg en Markttoezicht' is uit. De NVZ heeft deze onlangs in samenwerking met Stichting Compliance Gezondheidszorg en Loyens & Loeff gepresenteerd. Meer informatie: de brochure.

Expert Event over de informatierevolutie
AME Research, uitgever van online financieel en industrieonderzoek over de ICT-sector en de ziekenhuismarkt, nodigt ondernemers, marketingmanagers, journalisten, financiers, mediaspecialisten, PR-managers en voorlichters uit voor een middag event over de revolutionaire veranderingen in de business to business en business to consumer informatiemarkt. Tijdens het Event op donderdagmiddag 8 september 2011 in Zael van AME Research in Meppel spreken experts van ABN AMRO, PriceWaterhouseCoopers, AFAS ERP Software, Lammers van Toorenburg PR, journalist en adviseur Michiel Bicker Caarten en uitgever Adriaan Meij. Meer informatie: AME.

Online tv-uitzendingen geven groepen kwetsbare patiënten voorlichting
Online tv-uitzendingen, medische zelfhulpdagboeken, een digitale vragenwijzer, een medisch kerndossier en een elektronisch hulpmiddel voor mantelzorgers: al deze toepassingen zijn sinds kort beschikbaar via het Zorgportaal Rijnmond. Het portaal is een beveiligde website waar burgers en zorgprofessionals veilig gegevens kunnen uitwisselen en betrouwbare informatie snel en gemakkelijk vinden.

Agis groeit naar 6,6 miljard omzet
Achmea heeft in het eerste halfjaar van 2011 goed gepresteerd. Die conclusie trekt topman Willem van Duin, in een periode waarin de premieomzet van het totale concern licht toenam tot 11 miljard euro en de winst voor belasting uit reguliere activiteiten met 27 procent steeg naar 201 (158) euro. In het ziektekostenbedrijf, waar Agis versneld wordt geïntegreerd in Achmea Zorg, ging de premieomzet met 6 procent omhoog tot 6,6 miljard euro. De groei zit 'm vooral in de basispolissen. De verzekeringsresultaten in het zorgbedrijf verbeterden.

NCMLS ontvangt grote subsidie voor Graduate School
Het Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS) van het UMC St Radboud en de Radboud Universiteit heeft 800.000 euro ontvangen in het kader van het NWO Graduate Programma 2011. Met dit Graduate Programma stimuleert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de ontwikkeling van (inter)nationaal toptalent. Toptalent dat hierdoor de mogelijkheid krijgt om onderzoek te doen en te promoveren aan uitstekende onderzoeksscholen.

Slachterijen negeren verplichte BSE-test
Lang niet alle slachterijen voeren de verplichte BSE-testen op de dieren uit. Dat blijkt uit een onderzoek dat de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) dinsdag naar buiten heeft gebracht. Van 17 kleine en middelgrote slachterijen die de nVWA onder de loep nam, bleken zes slachterijen bij in totaal 125 runderen geen verplichte test op de gekkenkoeienziekte te hebben gedaan. Het Bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogrammering (BuRO) van de nVWA constateert dat het niet testen meer risico's met zich brengt.

Carenzorgt.nl lanceert gratis videobellen voor mantelzorgers
Gebruikers van mantelzorgportaal CarenZorgt.nl kunnen sinds kort gebruik maken van videobellen. Dit kan met elkaar en met de personen die ze verzorgen. Zo kunnen mantelzorgers nog beter samenwerken aan de zorg van hun dierbaren. Iedereen kan elkaar horen en zien terwijl ze samen taken verdelen of communiceren met de zorgaanbieder. Ruben Wegman, ceo van Nedap, het bedrijf achter CarenZorgt.nl: 'Mantelzorgers hebben de behoefte om alle betrokkenen bij de zorg op de hoogte te houden. Caren biedt hiervoor nu al een gedeelde online agenda en berichtenbox. De toevoeging van videobellen maakt samenwerken nog eenvoudiger en biedt mogelijkheden voor de toekomst.'

'Sommige antibiotica niet voor dieren'
Om ervoor te zorgen dat dieren geen resistente bacteriën op mensen kunnen overdragen, zouden bepaalde soorten antibiotica alleen door mensen moeten worden gebruikt. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat woensdag 31 augustus 2011 is aangeboden aan de minister van VWS en de staatssecretaris van EL&I.

Vaccinatiecampagne Q-koorts afgerond
Uit de gegevens van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) blijkt dat alle schapen- en geitenhouders hun dieren hebben gevaccineerd tegen Q-koorts. Daarmee hebben zij voldaan aan de vaccinatieplicht. Het gaat om de melk- en opfokbedrijven. Bedrijven met een publieksfunctie hebben langer de tijd gekregen; tot 1 januari 2012. 31% van deze bedrijven heeft al gevaccineerd.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels