nieuws

Pilot telezorg in langdurende ggz positief

Geen categorie

Het Trimbos-instituut en GGZ NHN deden onderzoek naar het effect van een pilot naar telezorg bij GGZ Noord-Holland Noord. Het resultaat was positief. Pilot telezorgDe pilot naar telezorg liep van 2008 tot en met 2010. Cliënten van twee FACT-teams in Den Helder konden gedurende 18 maanden gebruik maken van beeldcommunicatie met GGZ professionals. Via een […]

Het Trimbos-instituut en GGZ NHN deden onderzoek naar het effect van een pilot naar telezorg bij GGZ Noord-Holland Noord. Het resultaat was positief.

Pilot telezorg
De pilot naar telezorg liep van 2008 tot en met 2010. Cliënten van twee FACT-teams in Den Helder konden gedurende 18 maanden gebruik maken van beeldcommunicatie met GGZ professionals. Via een aanraakgevoelig beeldscherm konden videogesprekken worden gevoerd met begeleiders, met een begeleider en een psychiater (driekhoeksgesprek), tussen cliënten onderling en met een mantelzorger.

Gezamenlijk onderzoek
De afdeling onderzoek van GGZ NHN en het programma Reïntegratie van het Trimbos-instituut voerden tijdens de pilot gezamenlijk een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek (RCT) uit om het effect van de telezorg te onderzoeken.
Een groep cliënten die reguliere begeleiding ontving werd hierbij vergeleken met een groep cliënten die naast de reguliere begeleiding ook gebruik kon maken van telezorg. Gekeken werd naar tevredenheid met de geboden begeleiding, kwaliteit van leven, sociaal en psychisch functioneren en naar de vervulling van zorgbehoeften. Ook het zorggebruik van beide groepen werd in kaart gebracht en vergeleken.

Positief resultaat
Voor de tevredenheid met de geboden zorg werd een positief resultaat gevonden. Het rapportcijfer voor de geboden zorg nam voor de telezorggroep toe in de loop van het project, terwijl dit voor de controlegroep juist een daling liet zien.
Voor alle overige uitkomstmaten werden geen verschillen gevonden. Deze bescheiden winst van de telezorg is mogelijk te verklaren door het geringe gebruik ervan. Analyse van het zorggebruik liet namelijk zien dat slechts enkele cliënten regelmatig contact legden via het beeldscherm.

Meer informatie: Het onderzoeksrapport is gratis te downloaden.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels