nieuws

PwC juicht Code voor Accountantsorganisaties toe

Geen categorie

De Code voor Accountantsorganisaties werkt louterend en versterkt het vertrouwen in de accountant. Dat zegt Peter van Mierlo, voorzitter van de accountantspraktijk van PwC, in een reactie op de code die door beroepsorganisatie NBA ter consultatie is voorgelegd.

Van Mierlo juicht het initiatief voor een code toe. ‘De code dwingt in totaliteit meer transparante verantwoording af. Dat stelt belanghebbenden, zoals aandeelhouders en toezichthouders, beter in staat een grondig oordeel te vormen over de besturing en kwaliteit van accountantsorganisaties. Beter inzicht versterkt het vertrouwen. En dat vormt een essentiële voorwaarde voor het borgen van onze relevantie en voor het creëren van waarde voor het maatschappelijke verkeer.’

De code is gepubliceerd als consultatiedocument. ‘Wij zijn zeer benieuwd naar de reacties vanuit de brede groep belanghebbenden, zoals beleggers, aandeelhouders, politiek en toezichthouders. En uiteraard zullen wij zelf ook actief deelnemen aan dit debat.’

De code is één van de speerpunten uit het Plan van Aanpak voor accountants. De code bevat principes voor de manier waarop accountantsorganisaties met een OOB-vergunning zouden moeten omgaan met bestuur, kwaliteitbeheersing, risicomanagement, intern toezicht, onafhankelijkheid en beloning. De code is een vorm van zelfregulering, maar is niet vrijblijvend, omdat de principes die niet vastgelegd zijn in de beroepsregelgeving, na publieke consultatie, alsnog daarin worden verankerd.

PwC zegt dat veel van de voorgestelde principes reeds toegepast worden door PwC. ‘Maar waar nodig zullen wij aanpassingen in onze governance doen. Die zullen dan met name liggen op het terrein van het opzetten van een commissie publiek belang,’ aldus Peter van Mierlo.

Lees ook: Code accountantsorganisaties moet toezicht en transparantie verbeteren

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels