nieuws

Bedrijfsmodel en strategie financiële instellingen getoetst door DNB

Geen categorie

Sinds de start van de crisis besteedt De Nederlandsche Bank (DNB) meer aandacht aan het beoordelen van de bedrijfsmodellen en strategie van financiële instellingen. Dit heeft tot tastbare resultaten geleid.

DNB heeft in de Toezichtvisie 2010-2014 aangekondigd meer aandacht te gaan besteden aan de strategie en bedrijfsmodellen van banken en verzekeraars. De beoordeling hiervan kan ertoe leiden dat financiële instellingen aanpassingen moeten doorvoeren. Zo heeft DNB het afgelopen jaar verschillende banken en verzekeraars aangezet tot het bijstellen van hun koers. Er zijn onder meer besluiten genomen om de bankbalans te verkleinen of het financieringsprofiel duurzamer te maken.

Extra voorwaarden
Ook bij verzekeraars hebben beoordelingen van het bedrijfsmodel tot aanpassingen geleid. Tijdens het vergunningtraject van een instelling zijn bijvoorbeeld extra voorwaarden gesteld aan de governance en de financiering. Op het gebied van nieuwe levensverzekeringen heeft DNB ‘good practices' gepubliceerd voor de prijsstelling en risicobeheersing. Bij autoverzekeraars heeft toezicht op bedrijfsmodellen bijgedragen aan een duurzamere prijsstelling in de branche.

Reageer op dit artikel