nieuws

Cao-lonen vorig jaar fors hoger

Geen categorie

Ondanks de economische onzekerheid zij de cao-lonen vorig jaar forser gestegen dan verwacht. Dat stelt directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid Hans van der Steen van werkgeversvereniging AWVN.

Gemiddeld kwamen cao-partijen in 2011 een loonstijging van 1,75 procent overeen. Dat is weliswaar minder dan de inflatie, maar volgens Van der Steen toch aan de bovenkant van wat verantwoord is. "In de internationale concurrentieverhoudingen kunnen loonkostenstijgingen gemakkelijk tot reorganisaties leiden, zeker op dit ogenblik." Het goede nieuws op het vlak van de loonontwikkeling is dat in de loop van 2011 de gemaakte afspraken wel een dalende lijn vertoonden. "Er wordt dus wel degelijk gereageerd op het aanhoudende slechte economische nieuws, maar de reactietijd blijkt langer dan gewenst."

Vakbonden en werkgevers hebben geen haast
Opvallend in het cao-jaar 2011 is het grote aantal cao's dat pas ná de afloopdatum werd vernieuwd  of dat zelfs nog helemaal niet is vernieuwd. In 2011 liepen 550 cao's af. 150 daarvan waren op 31 december nog niet vernieuwd. In dergelijke gevallen blijft de oude cao van kracht. Dat vakbonden en werkgevers in veel gevallen geen haast lijken te hebben, verklaart AWVN uit de onzekere economische situatie en uit de pensioenproblematiek die als een donkere wolk boven het bedrijfsleven hangt.

Reageer op dit artikel