nieuws

CNV Vakmensen stelt ultimatum aan GOM

Geen categorie

Een onaanvaardbare werkdruk, onvoldoende begeleiding, ondeugdelijk materiaal. De situatie voor schoonmakers op kazerne Vredepeel (nabij Venray) is volgens CNV Vakmensen onacceptabel. De bond heeft een ultimatum gesteld aan schoonmaakbedrijf GOM, waar de schoonmakers in dienst zijn. Als GOM uiterlijk vrijdag 3 februari vóór 12.00 uur geen maatregelen neemt, komen de schoonmakers in actie. Daarmee  stelt […]

Een onaanvaardbare werkdruk, onvoldoende begeleiding, ondeugdelijk materiaal. De situatie voor schoonmakers op kazerne Vredepeel (nabij Venray) is volgens CNV Vakmensen onacceptabel.

De bond heeft een ultimatum gesteld aan schoonmaakbedrijf GOM, waar de schoonmakers in dienst zijn. Als GOM uiterlijk vrijdag 3 februari vóór 12.00 uur geen maatregelen neemt, komen de schoonmakers in actie. Daarmee  stelt CNV zich na het FNV ook meer activistisch op. Op de kazerne werkt een groep van zo'n twaalf schoonmakers. Aanvankelijk waren dat er volgens Peter Vlaming van CNV Vakmensen ruim twintig. "De groep die nu over is, moet nog steeds dezelfde klus klaren", zegt Vlaming. "Ze krijgen er geen extra tijd voor." Volgens de CNV-bestuurder heeft GOM een totaal verkeerde inschatting gemaakt van de tijd die nodig is voor het schoonmaakwerk. Maar de hoge werkdruk is niet het enige. Vlaming: "De schoonmakers zijn nooit ingewerkt, ze worden nauwelijks begeleid en werken met ondeugdelijk en sterk verouderd materiaal. We hebben hierover al in oktober bij GOM aan de bel getrokken. Er is niets mee gebeurd. Sterker nog, de klachten stapelen zich op, de situatie is er alleen maar slechter op geworden. Voor ons is de maat nu echt vol."

Werkschema's
CNV Vakmensen eist onder meer duidelijke werkschema's, met de tijd die per object beschikbaar is. Ook wil de bond inzicht in de manier waarop GOM die schema's heeft vastgesteld. Vlaming: "Als er iemand uitvalt, betekent dat niet dat de andere schoonmakers dat er in dezelfde tijd maar even bij kunnen doen. Het is heel simpel: ofwel een schoonmaker krijgt meer uren om die extra klus te doen, ofwel de taak wordt niet uitgevoerd." Een andere kwestie is volgens CNV het stringente ziekteverzuimbeleid dat GOM voor de schoonmakers hanteert. CNV zegt dat dit een van de hoofdonderwerpen is in het CAO-overleg met werkgeversorganisatie OSB. Vlaming: "GOM oefent een onacceptabele druk uit op zieke werknemers. Bij een ziekmelding moet de werknemer de volgende dag op kantoor verschijnen. Daar zitten dan de reïntegratiemanager en vaak ook een leidinggevende te wachten. De schoonmakers ervaren die gesprekken als zeer vervelend en opdringerig. Terwijl ze nog ziek zijn, moeten ze al aangeven wanneer ze weer aan het werk denken te kunnen. Als je niet op zo'n gesprek verschijnt, krijg je een waarschuwingsbrief. Na drie brieven moet je op het hoofdkantoor komen en wordt er gedreigd met ontslag. Dit is een vreemde gang van zaken. GOM gaat hierin totaal voorbij aan de rol van de bedrijfsarts."

Service Management heeft GOM Schoonhouden gevraagd om een reactie maar deze tot nu toe nog niet ontvangen.

Reageer op dit artikel