nieuws

FNV wil heffing voor bedrijf met flexwerkers; werkgevers tegen

Geen categorie

Bedrijven die tijdelijke werknemers inschakelen moeten daarvoor voortaan een heffing betalen via een hogere ww-premie. Dit voorstel doet de FNV in haar verbeterpakket voor flexwerkers.  Volgens de FNV is dat eerlijker, omdat iemand met een tijdelijke baan ook een groter risico loopt om werkloos te worden en in de ww terecht te komen dan iemand met vast werk. De werkgevers reageren afwijzend op de vakbondsplannen.

De kosten van flexibel werk worden nu afgewenteld op de werknemers en op het sociale vangnet, zegt Catelene Passchier, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV. ‘Het wordt tijd dat de vervuiler betaalt. Voor werkgevers is een tijdelijke kracht aantrekkelijk, omdat die minder kost. Maar de reden is dat die flexwerker minder rechten heeft. Als hij ziek wordt, hoeft de werkgever minder lang loon door te betalen. Ook heeft hij een hoger risico op werkloosheid. Al die risico's worden nu nog op de werknemer afgewenteld,’ aldus Passchier.

Risico’s doorberekend aan werkgever
Door de ww-premie te verhogen voor werkgevers met veel flexwerkers worden deze risico's straks doorberekend aan de werkgever. Dit zorgt voor een financiële prikkel voor werkgevers om eerder een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

FNV: ‘In Nederland hebben nu zo'n twee miljoen werknemers, vooral jongeren, geen vaste baan, maar werken als payroller, oproep- of uitzendkracht of als tijdelijke kracht. In de wet staat nu dat werknemers na drie jaar werken of drie tijdelijke contracten recht hebben op een vast contract. Minister Kamp nu langdurige tijdelijke contracten mogelijk maken tot wel zeven of tien jaar. Hierdoor lopen nog meer mensen het risico om langer in een tijdelijke baan te blijven hangen.’ De FNV wijst erop dat dit ten koste gaat van hun toekomst. ‘Wie geen vaste baan heeft, krijgt bijvoorbeeld niet of nauwelijks een hypotheek en moet het kopen van een huis steeds uitstellen.’

Werkgevers tegen
MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen een dergelijke ‘strafheffing’ voor bedrijven met flexwerkers scherp van de hand. Dergelijke heffingen vernietigen juist banen, zegt MKB-Nederland voorzitter Hans Biesheuvel.

De vakcentrale vindt dat werkgevers meer ww-premie moeten betalen omdat een flexwerker een grotere ontslagkans heeft. Volgens Hans Biesheuvel zullen veel werknemers helemaal geen baan hebben als er geen flexcontracten bestaan. Dat zal juist voor méér ww-uitgaven zorgen. Biesheuvel vindt dat flexwerk in Nederland ‘goed geregeld is en zeker niet het predikaat wegwerpwerknemers verdient’. De vakbeweging heeft zelf aan de basis gestaan van de zorgvuldig opgebouwde vormgeving van flexwerk, te beginnen met het akkoord ‘flex en zekerheid’ midden jaren ’90. ‘Een deel van het Nederlandse werkgelegenheidssucces is er aan te danken.

Flexibele schil
‘Onze bedrijven hebben door hun flexibele schil altijd snel en verstandig kunnen inspelen op scherpe en onverwachte veranderingen in hun concurrentiepositie. Dat heeft veel saneringen en groot verlies van banen voorkomen,’ aldus Biesheuvel. Voorbeeld is de diepe crisis van 2008-2009, toen het Nederlandse banenverlies beperkt bleef. Hij wijst erop dat veel ondernemers ook kiezen voor de ‘flexibele schil’ omdat de kosten van het ontslagrecht in Nederland nog altijd hoog zijn. Die hoge ontslagkosten zijn bovendien ook een drempel om vooral oudere en langdurig werklozen in dienst te nemen. ‘Het is en blijft jammer dat de vakbonden het ontslagrecht consequent niet willen bespreken,’ aldus de voorzitter van MKB-Nederland.

Reageer op dit artikel