nieuws

Hoe maak je werknemers energiebewust?

Geen categorie

De ‘American Council for an Energy-Efficient Economy' (ACEEE) publiceerde een onderzoeksrapport met adviezen voor het scheppen van een energiebewuste bedrijfscultuur.

In de afgelopen jaren is in Amerika en Canada een groot aantal programma's gestart gericht op energie-efficiënt bouwen en het energiebewust maken van huurders, werknemers, bedrijven en overheden. In het onderzoek van de ACEEE werd een aantal van deze energieprogramma's geëvalueerd. Zoals het Green the Capitol-programma, met daarin centraal het Capitol te Washington, de huisvesting van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.
Tijdens dit achttien maanden durende programma werd de koepel van het gebouw energiezuinig verlicht met speciale fluorescerende lampen. Ook werden werknemers bewust gemaakt van de energiegevolgen van hun manier van werken en dat er keuzes bestaan. Met als resultaat een reductie van de CO2-uitstoot van 74 procent. Ook het nieuwe energiemanagement van de Empire State Building was een groot succes. 

Het rapport laat vier manieren zien om werknemers energiebewust te maken.
1. Het leiderschap van het bedrijf moet voorop lopen; zij geven het goede voorbeeld: leading by example. Dit is verreweg de belangrijkste factor.
2. Een teamgerichte aanpak. Het energieteam entameert allerlei projecten en maakt werknemers enthousiast om 'energie-ambassadeur' te worden.
3. Een communicatieve aanpak. Effectieve manieren om doelgroepen te bereiken zijn e-mails en websites. Ook posters en het organiseren van bijeenkomsten zijn belangrijk.
4. Een aanpak die de betrokkenheid verhoogt. Geef feedback door bijvoorbeeld resultaten van onderzoek terug te koppelen, organiseer competities – met bijbehorende beloningen – en onderlinge interacties of discussies om de druk te verhogen.

(bron: Greenbiz.com). Kijk ook op youtube.com/watch?v=_rky44Sisr0 en nubijlage.nl/energieverspilling.

Reageer op dit artikel