nieuws

Internetconsultatie evaluatie Horizontaal Toezicht Belastingdienst

Geen categorie

Tot en met 24 februari is er een internetconsultatie Horizontaal Toezicht Belastingdienst. De commissie Stevens, die de werkwijze Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst evalueert, oriënteert zich breed en wil daarom zoveel mogelijk meningen horen.

De commissie voert daarnaast ook een aantal rondetafelgesprekken met de belastingplichtigen (grote ondernemingen, het midden- en kleinbedrijf en de non-profit sector), de advieswereld (fiscalisten en accountants), de wetenschappelijke wereld en de medewerkers van de Belastingdienst. Ook worden interviews gehouden met andere rijkstoezichthouders.

Verder laat de commissie in de periode half januari tot half februari een enquête uitvoeren onder de medewerkers van de Belastingdienst naar hun ervaringen en meningen over horizontaal toezicht.

Rapport
De commissie Stevens onderzoekt op verzoek van staatssecretaris Weekers van Financiën het beleid en de praktijk van het horizontaal toezicht. De centrale vraag in het onderzoek is of de Belastingdienst Horizontaal Toezicht efficiënt en effectief invult en of de bereidheid van ondernemers om aan hun belastingverplichtingen te voldoen door Horizontaal Toezicht wordt vergroot. De commissie komt in het voorjaar met haar rapport.

Convenanten
Bij Horizontaal Toezicht gaat het om het beleid van de Belastingdienst om – uitgaande van wederzijds vertrouwen – met de belastingplichtige ondernemers en organisaties afspraken te maken over wat ieders verantwoordelijkheid en mogelijkheden zijn om de fiscale wettelijke verplichtingen na te komen. Dit wordt in convenanten vastgelegd.

Via www.internetconsultatie.nl/horizontaaltoezicht kan iedereen zijn ervaring met en mening over Horizontaal Toezicht kenbaar maken.

(Bron: Ministerie van Financiën)

Reageer op dit artikel