nieuws

Kleineondernemersregeling alleen voor binnenlandse ondernemers

Geen categorie

Een in Duitsland gevestigde ondernemer zonder vaste inrichting in Nederland heeft geen recht op toepassing van de Nederlandse kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Dat vindt de rechtbank te Breda op 23 december 2011.

De betreffende ondernemer levert doorgaans binnen Duitsland. In 2008 verricht hij ook leveringen in Nederland. Hij doet in zijn btw-aangifte een beroep op de kleineondernemersregeling. De Belastingdienst vindt dat hij geen recht heeft op toepassing van de KOR.

De rechtbank vindt dat ook. Op grond van de letterlijke tekst van artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting heeft hij geen recht op toepassing van de KOR. Het artikel is ook niet strijdig met Europese wet- en regelgeving. Bij het arrest-Schmelz van 26 oktober 2010 vond het Europese Hof van Justitie het in het geval van de Oostenrijkse kleineondernemersregeling gerechtvaardigd dat zo’n regeling enkel van toepassing is op kleine ondernemingen in de lidstaat waar btw is verschuldigd.

De toelichting bij de Nederlandse aangifteformulieren vermeldt niet dat de KOR enkel voor in Nederland gevestigde ondernemers van toepassing is; dit betekent echter niet dat de ondernemer die aangifte doet daar recht op heeft. Er is geen sprake van opgewekt vertrouwen.
Klik hier voor de uitspraak.

(Bron: F&A Signalen)

 

Reageer op dit artikel