nieuws

KPMG: ‘Kwaliteit administratie pensioenfondsen moet sterk verbeteren’

Geen categorie

Nederlandse ondernemingspensioenfondsen moeten de kwaliteit van hun administratie sterk verbeteren, vindt KPMG. Veel fondsen hebben te maken met fouten in hun administratie en bovendien worden veranderingen niet juist verwerkt. De financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn.

"Juist in een tijd waarin het vertrouwen in de pensioensector onder druk staat, is het essentieel dat er geen twijfel is aan de kwaliteit van de pensioenadministratie en dat pensioenfondsen hun administratie periodiek doorlichten", zegt Edward Snieder, segmentleider Pensioenfondsen bij KPMG.

Niet in eigen beheer
KPMG voert ieder jaar onderzoek uit onder honderd Nederlandse ondernemingsfondsen. Uit dat onderzoek blijkt dat veel pensioenadministraties niet in eigen beheer worden uitgevoerd. Snieder: "Slechts 29 procent van de fondsen heeft de pensioenadministratie in eigen beheer. Het uitbesteden van de pensioenadministratie vergroot de noodzaak om de kwaliteit van de pensioenadministratie periodiek te toetsen. Pensioenfondsen kunnen zelf stappen nemen om de kwaliteit van de administratie in kaart te brengen en eventuele fouten te herstellen."

Self assessment noodzakelijk
Snieder pleit ervoor dat pensioenfondsen periodiek een self assessment uitvoeren op de pensioenadministratie. "Hiermee wordt duidelijk welke tekortkomingen de administratie kent en op welke gebieden de risico's op fouten het grootst zijn. Het gaat hierbij onder meer om waarschijnlijkheidscontroles, zoals een leeftijdscontrole of een controle op de verhouding tussen partnerpensioen en ouderdomspensioen. Door middel van dit soort eenvoudige controles kunnen fouten aan het licht worden gebracht."

Reageer op dit artikel