nieuws

Meer snelle groeiers qua omzet dan banen in topsectoren

Geen categorie

Het aandeel snelgroeiende bedrijven op basis van omzet ligt in de topsectoren hoger dan in de ‘niet-topsectoren’. Voor wat betreft het aandeel snelle groeiers op basis van werkgelegenheid is het beeld precies andersom. Wel is het zo dat de productiviteitsgroei in de topsectoren gemiddeld gezien hoger is. Dit blijkt uit een minirapportage van onderzoeksbureau Panteia/EIM.

Het kabinet heeft negen topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is en waarvoor de overheid extra aandacht heeft. Voor deze topsectoren maakt de overheid 1,5 miljard euro vrij. Topteams van bedrijven, overheid en kennisinstellingen maken voorstellen om deze middelen te besteden. De sectoren zijn: Agrofood, Tuinbouw, High Tech, Energie, Logistiek, Creatieve Industrie, Life Sciences, Chemie en Water.

Snelle groeiers
Snelle groeiers zijn belangrijk voor de economische groei. Zij brengen innovatie en dynamiek in de economie. Snelle groeiers prikkelen de concurrentie en dagen uit tot vernieuwing. Belangrijke kenmerken van snelle groeiers zijn onder andere ambitie, het zelf ontwikkelen van nieuwe productie en productieprocessen, kennis hebben van de branche en beschikken over managementvaardigheden. Het aantal snelle groeiers vormt een indicator voor het aanpassing- en vernieuwingsvermogen van de Nederlandse economie.

Het aandeel snelgroeiende bedrijven op basis van omzet ligt in de topsectoren hoger dan in de niet-topsectoren (respectievelijk 21 en 18 procent). De Creatieve industrie is met een aandeel van liefst 53 procent koploper. Ook in de topsectoren Life Sciences, Tuinbouw, Energie, en Mainports en logistiek is het aandeel snelgroeiende bedrijven bovengemiddeld. De High Tech, Agrofood en Chemie noteren een betrekkelijk laag aandeel snelgroeiende bedrijven.

Kijkend naar het aandeel snelle groeiers op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling, is het beeld duidelijk anders. De topsectoren doen het in dit verband wat slechter dan de niet-topsectoren (11 procent tegenover 14 procent). Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er binnen de topsectoren relatief veel kapitaalintensieve bedrijven zijn. Deze bedrijven laten veelal een minder grote werkgelegenheidsgroei zien. De arbeidsproductiviteit groeit daarentegen wel sterk.

Download de rapportage Snelle groeiers in de topsectoren

Reageer op dit artikel