nieuws

OSB komt met ‘baanbrekend’ eindbod naar bonden toe

Geen categorie

OSB komt met een naar eigen zeggen ‘baanbrekend CAO-eindbod' met een forse financiële investering en waardering voor de schoonmaker als uitgangspunt. FNV is niet overtuigd en noemt het bod belabberd. CNV gaat zijn leden raadplegen over het bod.   OSB geeft naar eigen zeggen in het eindbod onder andere inhoud aan het begrip respect, een intensivering […]

OSB komt met een naar eigen zeggen ‘baanbrekend CAO-eindbod' met een forse financiële investering en waardering voor de schoonmaker als uitgangspunt. FNV is niet overtuigd en noemt het bod belabberd. CNV gaat zijn leden raadplegen over het bod.  

OSB geeft naar eigen zeggen in het eindbod onder andere inhoud aan het begrip respect, een intensivering van het bestrijden van ongewenst marktgedrag, werkdrukmeting voor en na contractwisseling en het verhogen van het opleidingsquotum. Ook biedt OSB een 5 procent loonsverhoging over een periode van twee jaar, naast een groot aantal andere onderwerpen. OSB meldt dat de vakbonden dit eindbod aan hun achterban zullen voorleggen, maar FNV noemt het bod in een persbericht al belabberd. Naast bovengenoemde onderdelen bevat het totale CAO-pakket volgens de werkgevers ook voorstellen over ziekte en arbeidsongeschiktheid, aanpak pensioenproblematiek, verantwoord personeelsbeleid, inzet uitzendkrachten, vakantie en verlof en eenduidige toepassing van de contractwisseling.

Nek uitsteken
Eerste onderhandelaar Anton Witte: "We tonen wederom moed. Nu met ons baanbrekende CAO-voorstel in deze tijd van crisis. Als werkgevers kiezen we voor investeren in een sterke, duurzame en aantrekkelijke schoonmaakbranche. Daarvoor moet je soms je nek uitsteken. Dat doen we dan ook flink. Het is onbegrijpelijk dat vakbonden vasthouden aan hun uitgebreide eisenpakket." In het CAO-voorstel is volgens Witte structureel gekeken hoe de discussie over respect gezamenlijk kan worden aangepakt. "Met de recente introductie van Code Verantwoordelijk Marktgedrag is al een significante stap gezet om samen met opdrachtgevers, vakbonden, intermediairs en werkgevers het marktgedrag structureel te verbeteren. Binnen de mogelijkheden van de code wil OSB met de vakbonden afspraken maken om samen op te trekken om maximale invloed uit te oefenen bij aanbestedingen.

Meten werkdruk
Samen met de vakbonden willen werkgevers een meetinstrument inzetten om objectief te kunnen bepalen wat de werkdruk is. Dit meetinstrument zal worden gebruikt zes maanden voor het aflopen van het contract en zes maanden na de start van een nieuw contract. De werkdrukmetingen worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie (RAS).

Reageer op dit artikel