nieuws

Training gespreksleider Spiegelbijeenkomsten

Geen categorie

Patiëntgericht handelen betekent jezelf kunnen verplaatsen in de positie van de patiënt. Zo'n houding vindt u wellicht vanzelfsprekend voor uzelf en uw medewerkers. Echter iedereen die al langer ergens werkt, ontwikkelt blinde vlekken. Met 'spiegelbijeenkomsten' beschikt uw instelling / afdeling / werk-eenheid over een kwaliteitsmethode waarbij de patiënt letterlijk centraal staat. Een spiegelbijeenkomst in de zorg is een kringgesprek met patiënten of cliënten waarbij een gespreksleider aan de groep vraagt, hoe ze de dienstverlening ervaren (hebben), wat ze daarvan vinden en welke wensen of tips zij hebben. Op de achtergrond zijn alle betrokken medewerkers als toehoorders aanwezig. Het doel is dat de medewerkers zicht krijgen op het perspectief van de patiënten. De directe feedback biedt hen een zeer krachtige stimulans tot aanpassing van de eigen patiëntgerichte houding.

Wanneer: 10 mei 2012 en In overleg wordt een vervolgdag gepland. 2e startdag 8 november 2012
Waar: CBO, Utrecht
Kosten: € 425,- dag 1, € 200,- dag 2
Organisatie: CBO
Meer informatie:
http://www.cbo.nl/algemeen/KwaliteitsAcademie-Nederland/Trainingsaanbod/Gespreksleider-Spiegelbijeenkomsten/
c.vanommeren@cbo.nl

Reageer op dit artikel