nieuws

5 adviezen om de crisis te overleven (2)

Geen categorie

In zijn column afgelopen januari, gaf Jim L. Smith kwaliteitsprofessionals vijf tips om de crisis te overleven. Deze maand geeft hij nog eens vijf tips om de kwaliteit te verhogen en prestaties te verbeteren.

Smith baseert zich hierbij op de grondleggers van de kwaliteitskunde: William Edwards Deming, Philip Crosby en Joseph Juran. Hun inzichten hebben voor kwaliteitsprofessionals niets aan waarde ingeboet.

1. Let op de kosten van slechte kwaliteit.
De meeste organisaties hebben geen flauw idee van deze kosten. Globaal omschreven gaat het om de kosten die zouden verdwijnen als systemen, processen en producten perfect zouden zijn. Naar schatting gaat het om 20 tot 30 procent van de omzetkosten.

2. Echte verbetering draait niet om harde assets.
Gewoonlijk focussen organisaties bij verbeterpogingen op hun harde activa zoals machines of gebouwen. Beter is het om juist te kijken naar mensen en processen. Dat betekent bijvoorbeeld het regelmatig evalueren van de behoeften aan scholing en opleiding of het geven van feedback aan de werkvloer.

3. Verhoog het gevoel van betrokkenheid.
Werknemersbetrokkenheid ontstaat in een sfeer van openheid en vertrouwen en wordt gestimuleerd door het juiste belonings- en erkenningsbeleid.

4. Focus op actie.
Van uitstel komt geen afstel. Bepaal het verbeterplan, volg de implementatie-route en hou de vaart erin. Hou de organisatie gefocussed op de echte doelen: hogere kwaliteit tegen minder kosten. Te vaak komt het nog voor dat het goede plannen ontbreekt aan de juiste of voldoende hulpbronnen.

5. Voer verbeteracties snel uit.
Vertragingen verminderen de motivatie, wat kan worden voorkomen door iedereen te laten meewerken, de juiste hulpbronnen toe te wijzen en betekenisvolle prestatie-indicatoren vast te stellen.

(Bron: qualitymag.com).

Kijk ook op ink.nl

Reageer op dit artikel