nieuws

Bedrijfsleven pleit voor behoud Belastingdienst in Emmen

Geen categorie

Kamer van Koophandel Noord-Nederland, MKB Nederland Noord, VNO-NCW Noord, ondernemersverenigingen en een aantal accountantskantoren in Zuidoost Drenthe hebben in een gezamenlijke brief aan de leden van de Tweede Kamer gepleit voor het behoud van de Belastingdienst in Emmen.

Het voornemen van de Belastingdienst om het aantal vestigingsplaatsen terug te brengen van 41 tot 15 à 17, waarbij de vestiging in Emmen wordt opgeheven, zal naar mening van deze organisaties en ondernemers een verslechtering betekenen van het voorzieningenniveau voor ondernemers in Zuidoost Drenthe.

Zwaar getroffen door reorganisatie
Bovendien zou een volledig vertrek van het belastingkantoor in Emmen, na het eerdere verdwijnen van de Topografische Dienst, de USZO, de afdeling PSA van Defensie en het aangekondigde vertrek van het Kantongerecht, betekenen dat Zuidoost Drenthe onevenredig zwaar wordt getroffen door de reorganisatie van rijksdiensten. Dat is in strijd met de aangenomen motie Heijnen c.s., TK 31 490 nr. 13, die aangeeft dat taakstellingen bij rijksdiensten niet onevenredig mogen neerslaan en dat provincies met een relatief hoge werkloosheid zo veel mogelijk moeten worden ontzien.

Reageer op dit artikel