nieuws

Bill Gates: meer landbouw-research voor bestrijding extreme armoede

Geen categorie

Naar schatting leiden 1 miljard mensen – 1 op de 7 bewoners van onze planeet – een leven in extreme armoede. In De Annual Letter 2012 pleit Bill Gates voor meer research ten behoeve van de landbouw.

Een steeds terugkerend thema in de Annual Letters die Gates vanaf 2009 is beginnen te schrijven, is dat innovatie de sleutel is tot verbetering van de wereld. Landbouw – het onderwerp in de brief van dit jaar – is van levensbelang voor de 1 miljard allerarmsten omdat de meesten van hen moeten leven van de opbrensten van hun stukje land. En dat kleine beetje grond produceert te weinig om het gezin van te laten leven – met als gevolg een lage levensverwachting, gezondheidsproblemen en geestelijke en lichamelijke onderontwikkeling. "We kunnen echt arme boeren helpen hun productiviteit te verhogen, zodat ze zichzelf en hun gezinnen kunnen voeden. Maar dat gebeurt alleen indien we topprioriteit geven aan innovatie in de landbouw."

Wat Gates veel zorgen baart, is dat rijke landen de afgelopen decennia steeds minder de arme boeren in ontwikkelingslanden zijn gaan ondersteunen. Ronduit kortzichtig en potentieel gevaarlijk is ook hoe weinig geld er beschikbaar wordt gesteld voor research. Dit tekort aan fondsen is zeer zorgwekkend vanwege het steeds vaker voorkomen van plantenziekten ten gevolge van virussen, bacterieën en schimmels. Ook omdat boeren alleen gewassen kweken die de hoogste opbrengsten leveren en daardoor de diversiteit aan gewassen tamelijk beperkt is, kunnen hierdoor die ziekten zich snel verspreiden.

Gelukkig zijn er successen. Onderzoek heeft onder meer nieuwe soorten graan opgeleverd die redelijk bestand zijn tegen schimmels. En veel Indiase boeren zijn overgeschakeld op Swarna-Sub1 rijst, een soort die niet alleen een rijke oogst brengt, maar ook bestand is tegen overstromingen.
De strategie van Gates is innovatieve partnerships aan te gaan met private ondernemingen, die hun patentrechten doneren, waardoor geschikte gewassen op goedkope wijze beschikbaar komen voor arme boeren. Ook met Brazilië (leider in sojabonen en cassave) en China (leider in rijst en educatie van boeren) zijn overeenkomsten gesloten. "Ziekte resistente gewassen zijn een antwoord op de gebeden van boeren. Dat is waarom ik zeg dat innovatie de sleutel is voor het verbeteren van de wereld."

(Bron: gatesfoundation.org).
Kijk ook op ashoka.org en un.org/millenniumgoals

Reageer op dit artikel