nieuws

Btw-aftrek gehuurde voertuigen mag onder voorwaarden

Geen categorie

Het Europees Hof van Justitie heeft onlangs geoordeeld dat de in rekening gebrachte btw voor een gehuurd motorvoertuig, onder voorwaarden, in aftrek kan worden gebracht. Voor aftrek is wel vereist dat het motorvoertuig voor de belaste handelingen van de belastingplichtige wordt gebruikt.

Daar is volgens het Hof sprake van als er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen het gebruik van het voertuig en de economische activiteit van de belastingplichtige. Het recht op aftrek ontstaat dan bij het verstrijken van de periode waarop elk van deze betalingen betrekking heeft. Het bestaan van een dergelijk verband moet bij het verstrijken van die periode in aanmerking worden genomen.

Reageer op dit artikel