nieuws

Caparis neemt schoonmaak gemeente Leeuwarden van GOM over

Geen categorie

Caparis verzorgt per 1 maart de schoonmaakdiensten in de gemeentelijke gebouwen van Leeuwarden. Daarvoor ondertekenden locoburgemeester Thea Koster en directeur van Caparis NV, Wilco de Vreeze, onlangs het contract. Het schoonmaakcontract van Leeuwarden met GOM Schoonmaakdiensten loopt op 29 februari af. Voor het nieuwe contract is gekozen om de schoonmaakdiensten (exclusief ruiten wassen) uit te […]

Caparis verzorgt per 1 maart de schoonmaakdiensten in de gemeentelijke gebouwen van Leeuwarden. Daarvoor ondertekenden locoburgemeester Thea Koster en directeur van Caparis NV, Wilco de Vreeze, onlangs het contract.

Het schoonmaakcontract van Leeuwarden met GOM Schoonmaakdiensten loopt op 29 februari af. Voor het nieuwe contract is gekozen om de schoonmaakdiensten (exclusief ruiten wassen) uit te laten voeren door een Sociale Werkvoorzieningsschap. Hiervoor moest een openbare Europese aanbestedingsprocedure conform artikel 19 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten gevolgd worden. De aanbesteding vond volgens de gemeente plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving. "Dat houdt in dat er gekeken is naar twee waarde aspecten: een vooraf gestelde marktconforme prijs en de kwaliteit. De intentie hierbij was het verkrijgen van een dienstverlener die het schoonmaakonderhoud voor de komende twee jaar op het afgesproken kwaliteitsniveau kan brengen zonder meerkosten en met een minimale sturing vanuit de opdrachtgever."

Niet verplicht medewerkers overnemen
Verlenging van het contract kan volgens Leeuwarden drie keer met een jaar plaatsvinden en kan dus maximaal een periode van vijf jaar beslaan. "De verlenging is afhankelijk van de prestaties in een bepaalde periode." De gemeente zegt dat, omdat het schoonmaakwerk aan een SW-bedrijf is gegund, de organisatie niet verplicht is om medewerkers van de huidige leverancier over te nemen. "Dit wijkt af van de afspraak die de schoonmaakbranche heeft gemaakt over de overname van personeel bij commerciële partijen. Daarom heeft de gemeente in het bestek de eis opgenomen dat maximaal vijf medewerkers overgenomen kunnen worden door de nieuwe leverancier." Per 1 maart gaat het nieuwe contract met Caparis NV in. Met de huidige dienstverlener (GOM) is een overgangsfase tot 1 september afgesproken. Dit betekent dat de verschillende panden tot 1 september fasegewijs overgaan naar Caparis NV.

Reageer op dit artikel