nieuws

Communicatie tussen bedrijven, burgers en Belastingdienst moet eenvoudiger

Geen categorie

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft een aantal voorstellen gedaan aan de tweede kamer voor maatregelen die leiden tot vereenvoudiging in het berichtenverkeer tussen burgers, bedrijven en de Belastingdienst. Behalve vereenvoudiging, moeten de maatregelen ook kostenbesparing opleveren.

Digitale communicatie
Weekers wil vaker digitaal communiceren, met als einddoel een volledig papierloze communicatie. Voor de inkomstenbelasting worden in 2012 en 2013 verdere stappen gezet binnen de online dienstverlening. Het betreft onder meer: het gebruik van (een persoonlijke) berichtenbox binnen mijnoverheid.nl en het kunnen doorvoeren van wijzigingen in aanslagen zonder dat daarvoor een bezwaarschrift moet worden ingediend.

Wijziging Registratiewet
Ook wil de staatssecretaris een wijziging doorvoeren in de Registratiewet. Registratie van onderhandse akten komt dan te vervallen, behalve als voor die akte een bepaalde vormvereiste geldt (zoals bijvoorbeeld voor de vestiging van bezitloos pandrecht). Verder draagt de Belastingdienst de registratie van notariële en onderhandse akten over aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Digitalisering verklaring betalingsgedrag
Onderaannemers en uitzendbureaus ontvangen als het aan Weekers ligt voortaan geen schriftelijke verklaringen van de Belastingdienst meer over het betalingsgedrag van henzelf.  Deze verklaringen worden door de fiscus klaargezet in het persoonlijke domein van deze ondernemers.

Reageer op dit artikel