nieuws

Deloitte krijgt boete voor niet naleven zorgplicht

Geen categorie

De AFM heeft op 15 februari 2012 aan Deloitte een bestuurlijke boete van € 54.450 opgelegd. Deloitte kreeg de boete om de AFM van mening is dat het bedrijf in tien van de veertien onderzochte dossiers bij het uitvoeren van wettelijke controles over het boekjaar 2008 er onvoldoende voor heeft gezorgd dat haar externe accountants de voor hen geldende beroepsregels naleefden.

Hierbij gaat het om de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS), de Verordening gedragscode (VGC) en de Nadere voorschriften onafhankelijkheid van de openbaar accountant (NVO). ‘Dit is belangrijke regelgeving waaraan een externe accountant zich gedurende de gehele controle moet houden. Door onvoldoende zorg te dragen voor naleving van deze regelgeving, heeft Deloitte artikel 14 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) overtreden,' aldus de AFM.

‘Geen algemene conclusies'
De boete die de AFM oplegt staat alleen in relatie tot de door haar onderzochte onderdelen van de controledossiers. ‘Overigens kunnen op basis van deze beoordeling geen algemene conclusies worden getrokken met betrekking tot de niet gecontroleerde dossiers en niet onderzochte onderdelen,' zo stelt de toezichthouder.

Deloitte overweegt bezwaar te maken
Deloitte hield er rekening mee dat er een boete zat aan te komen. Het kantoor had in het transparantieverslag 2010/2011 al gemeld dat de AFM voornemens was een bestuurlijke boete op te leggen. Deloitte laat weten op een aantal punten van mening te verschillen met de AFM over de wijze van interpretatie van de regels. Het kantoor overweegt dan ook om in bezwaar te gaan.

Reageer op dit artikel