nieuws

Gehaktbal leidt tot ontslag

Geen categorie

Het lijkt een vrij onschuldig moment als een directielid van een metaalwarenfabriek op vrijdagmiddag gehaktballen uitdeelt aan het personeel. Toch kan dat moment leiden tot ontslag.

Een medewerker vindt dat de directeur discrimineert als hij allochtonen geen bal aanbiedt en autochtonen wel. De man steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Zijn gescheld leidt uiteindelijk tot zijn ontslag.

De betreffende werknemer is lasser in een metaalwarenfabriek en werkt al tien jaar bij het bedrijf. Er werken veel allochtone werknemers in de fabriek. Wanneer de werknemer een weddenschap wint, waarbij de verliezer gehaktballen moet uitdelen, ontstaat er een ruzie tussen hem en het directielid dat de ballen uitdeelt. Hij scheldt het directielid uit voor racist en zegt dat hij moet opdonderen. Volgens de werknemer heeft het directielid bewust allochtone werknemers uitgesloten bij het uitdelen van de gehaktballen. Dat wordt echter ontkend door de werkgever.

Ontslag op staande voet
De werknemer krijgt een paar keer de kans om zijn uitspraken in te slikken, maar hij weigert dat, waarop de werkgever hem op staande voet ontslaat. De werknemer is het er niet mee eens en vordert bij de kantonrechter doorbetaling van zijn loon en vernietiging van het ontslag.

De werknemer was boos op het directielid, omdat hij allochtonen in zijn optiek systematisch pestte en vernederde. Dat de warme maaltijden met de gehaktballen alleen werden uitgedeeld aan blanke collega's was voor hem de druppel. Daarop schold de werknemer het directielid uit voor racist.

Volgens de kantonrechter is niet aangetoond dat het directielid en daarmee de werkgever stelselmatig allochtonen discrimineert. De rechter oordeelt dat de zogenoemde ‘bekende druppeltheorie' in dit geval niet opgaat. De werkgever hoeft dan ook niet te accepteren dat een directielid voor racist wordt uitgemaakt tussen al zijn ‘ondergeschikten' en collega's. Ook ligt het geval met de gehaktballen veel genuanceerder dan de werknemer doet vermoeden. Drie Turkse collega's hebben namelijk liever geen gehaktballen omdat dit varkensvleesgerechten zijn en omwille van het islamitische geloof zijn deze vleesgerechten uit den boze. Ook een andere collega die op vrijdag nooit vlees eet, werd overgeslagen bij het uitdelen. Dus ook daar was een gegronde reden voor.

Omdat de werknemer weigert zijn excuses aan te bieden, heeft de werkgever hem op staande voet ontslagen en dat is volgens de kantonrechter terecht. De werkgever hoeft volgens de rechter niet te accepteren dat een van zijn werknemers, in dit geval een directielid, wordt uitgescholden voor racist. Er is dus naar oordeel van de rechter een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Er zijn inzake het uitschelden of bedreigen van een medewerker door een andere medewerker of leidinggevende wisselende uitspraken van kantonrechters te vinden. Soms is de kantonrechter van mening dat een flinke woordenwisseling tussen werknemers of tussen een werknemer en een chef niet automatisch leidt tot ontslag op staande voet. Het hangt ook samen met de ernst van de bedreigingen of grofheid en of er in het verleden al eerder zaken hebben gespeeld.

In dit geval was het directielid zich van geen kwaad bewust. Ten eerste was hij niet verantwoordelijk voor het uitdelen van de etenswaren, maar omdat hij dit toch heeft gedaan, heeft hij wel rekening gehouden met de culturele achtergrond van de werknemers die op dat moment al dan niet op gehaktballen werden getrakteerd. Dat het directielid bewust enkele medewerkers oversloeg, was tactisch gezien een juiste beslissing. De werknemer heeft de uitsluiting van zijn allochtone collega's juist gezien als discriminatie en is daardoor de dieper liggende reden vergeten.

Bron: Kantonrechter Enschede, 12 mei 2011 

Reageer op dit artikel