nieuws

Afgelopen zondag heeft het Griekse parlement ingestemd met een nieuwe ronde bezuinigingsmaatregelen. Aanstaande woensdag zullen de ministers van Financiën van de eurozone naar alle waarschijnlijkheid de tweede officiële bail-out van € 130 miljard voor Griekenland goedkeuren, onder voorwaarde dat er ook een definitief akkoord is over zogenoemde ‘private sector involvement'(PSI), waardoor de Griekse schulden € 100 miljard minder waard zullen worden vergeleken met de officiële boekwaarde. Aangezien aan deze voorwaarde ook lijkt te zullen worden voldaan, lijkt een chaotisch bankroet voorlopig afgewend.

Griekenland heeft tot dusver geweigerd het vertrek overwegen van de euro, vanwege de enorme moeilijkheden die dat meebrengt. Een groot deel van de particuliere besparingen worden weggevaagd door devaluatie; stel je eens voor dat jouw bankrekening van de ene op de andere dag gehalveerd zou worden. Schulden zullen op grote schaal oninbaar worden en Griekse banken, die een groot deel van de Griekse staatsschuld in handen hebben, zullen mogelijk bankroet gaan. De daaruit voortvloeiende economische recessie zal veel dieper en ingrijpender zijn dan wat de afgelopen jaren in Griekenland is gebeurd. Dat de nieuwe drachme competitiever is dan de euro, zal op korte termijn geen soelaas bieden.
Ondanks dit horrorscenario is volgens Willem Buiter en Ebrahim Rabhari – de economen van de Amerikaanse bank Citigroup – de kans op een Grieks exit uit de eurozone toegenomen van 25-30 procent in november tot 50 procent nu. Dit omdat Griekenland er niet in zal slagen het overheidstekort voldoende omlaag te brengen, alle in het vooruitzicht gestelde bezuinigingen en belastingverhogingen ten spijt. Bovendien hebben de Grieken furieus gereageerd op het Duitse voorstel om een speciale commissaris toezicht te laten houden op de Griekse financiën. Deze vorm van financiële curatele zou een te grote aanslag op de Griekse soevereiniteit zijn.
Maar de belangrijkste reden die Buiter en Rabhari aanvoeren voor een verhoogde kans op een Grieks exit is het feit dat sinds eind december de rust in de eurozone lijkt te zijn teruggekeerd. Banken hebben zich ten dele kunnen ontdoen van Griekse staatsobligaties, waardoor de kans op een herhaling van een Lehman-moment is afgenomen. Het bankroet van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers in september 2008 bracht de wereldeconomie op de rand van de afgrond. Als een Grieks vertrek uit de euro geen besmettingsgevaar oplevert, en de repercussies van een Grieks exit beperkt zijn, zullen de andere eurolanden snel hun geduld met Griekenland verliezen.
Volgens mij is de kans op een Grieks exit inmiddels opgelopen tot 99,9 procent. Waarom? Vorige week prijkte op de voorpagina van een Griekse krant een foto van bondskanselier Merkel, afgebeeld in een SS kostuum met hakenkruis. Het fotobijschrift maakt melding van Dachau, het voormalige concentratiekamp. Ze zijn daar in Griekenland kennelijk vergeten hoe het de Italiaanse premier Berlusconi is vergaan, nadat hij zich weinig vleiend had uitgelaten over het fysiek van de Duitse regeringsleider.

Reageer op dit artikel