nieuws

Groei factuurautomatisering teleurstellend

Geen categorie

De verwachte explosieve groei in het gebruik van automatische factuurafhandeling is afgelopen jaar uitgebleven. De verwachtingen hielden rekening met een toename van 28 procent. In werkelijkheid was dat slechts 2 procent, zo blijkt uit onderzoek van DDi Document Software.

Afgelopen jaar ondervroeg DDi Document Software financieel professionals van ruim tweehonderd organisaties, voornamelijk afkomstig uit de sectoren overheid, onderwijs, zorg en diensten, over de verwerkingswijze van hun inkomende facturen. Evenals in 2010 gaf circa één op de drie respondenten aan de verwerking van de inkoopfacturen geautomatiseerd te hebben. Daarmee heeft de explosieve groei van de laatste jaren in 2011 – tegen de verwachtingen in – geen vervolg gekregen.

Goede voornemens
‘Desondanks blijft de verwachting hoog en lijkt de toekomst van factuurautomatisering rooskleurig; bijna de helft van de ondervraagde organisaties verwacht in 2012 de verwerking van hun inkopen geautomatiseerd te hebben,' aldus DDI. Als dat het geval is, zal het totale gebruik van automatische factuurverwerking in één jaar verdubbelen en toenemen tot ruim driekwart. DDI: ‘Gezien het uitblijven van de voorspelde explosieve groei in 2011 is voorzichtigheid geboden. Desondanks wordt er veel verwacht van 2012.'

Reageer op dit artikel