nieuws

Handreiking beveiliging B&W op internet

Geen categorie

Om gemeenten te ondersteunen bij het nemen van de goede maatregelen om agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders tegen te gaan, hebben minister Spies van BZK en minister Opstelten van VenJ alle colleges een handreiking aangeboden. Daarin wordt beschreven: – welke maatregelen men het beste kan nemen;– wie daarvoor verantwoordelijk is;– wie de kosten […]

Om gemeenten te ondersteunen bij het nemen van de goede maatregelen om agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders tegen te gaan, hebben minister Spies van BZK en minister Opstelten van VenJ alle colleges een handreiking aangeboden.

Daarin wordt beschreven:
– welke maatregelen men het beste kan nemen;
– wie daarvoor verantwoordelijk is;
– wie de kosten daarvan draagt.

Het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besteedt specifiek aandacht aan het voorkomen van agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers. Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de burgemeesters en wethouders heeft te maken met bedreiging en vijf procent met fysiek geweld.

Vanuit het programma Veilige Publieke Taak zijn verschillende middelen aangereikt om lokale bestuurders te beschermen en te ondersteunen, zodat zij hun taak zonder drang en dwang kunnen vervullen.

Samen met betrokken partijen is gewerkt aan een aantal praktische handvatten voor de aanpak van agressie en geweld en is een stappenplan ontwikkeld dat terug te vinden is op de website http://www.veiligbestuur.nl/

KLIK HIER om naar de handleiding (24 pag.) te gaan.  

Reageer op dit artikel