nieuws

Herstel kantorenmarkt blijft uit

Geen categorie

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011 opnieuw geconfronteerd met een aantal negatieve ontwikkelingen waardoor de eerder uitgesproken verwachting dat de markt zou gaan herstellen, niet is uitgekomen. In feite werd de neergaande trend van 2010 voortgezet. Het resultaat was dat het aanbod van kantoren vorig jaar verder toenam, terwijl de vraag naar kantoren voor de […]

De Nederlandse kantorenmarkt is in 2011 opnieuw geconfronteerd met een aantal negatieve ontwikkelingen waardoor de eerder uitgesproken verwachting dat de markt zou gaan herstellen, niet is uitgekomen. In feite werd de neergaande trend van 2010 voortgezet.

Het resultaat was dat het aanbod van kantoren vorig jaar verder toenam, terwijl de vraag naar kantoren voor de vijfde keer op rij omlaag ging.

Dit blijkt uit cijfers van NVM Business op basis van door haar geregistreerde gegevens over de Nederlandse kantorenmarkt.

Volgens de NVM werd het afgelopen jaar op de vrije markt 1,07 miljoen m² kantoorruimte opgenomen, ofwel 10% minder dan in 2010. Het direct beschikbare aanbod van nog te verhuren kantoren steeg met 6% naar 7,14 miljoen m². Door de verruiming van het aanbod stond ultimo 2011 circa 14,5% van de kantorenvoorraad in ons land te huur of te koop.

Dreigend tekort aan nieuwbouw
Nagenoeg alle regio's in ons land zagen het afgelopen jaar de leegstand in de kantorensector verder oplopen. De grootste toename deed zich voor in het midden en het zuidwesten van het land. In het zuidwesten was het vooral de stad Rotterdam waar het aanbod fors omhoog ging. In het oosten bleef het aanbod van kantoren nagenoeg onveranderd.

Een positieve uitzondering vormde de gang van zaken in het noordwesten. Hier gaf het aanbod namelijk een kleine daling te zien, wat grotendeels kon worden toegeschreven aan een lichte verbetering van de marktsituatie in Amsterdam en de Haarlemmermeer (Hoofddorp/Schiphol). In het algemeen vonden de grootste stijgingen van het aanbod plaats in woongebieden en kantorenwijken. Op bedrijfsterreinen daarentegen was slechts van een geringe toename sprake.

Vraag kantoorgebruikers valt verder terug
De vraag van bedrijven en instellingen naar kantoorruimte is vorig jaar, tegen de verwachting in, op een lager niveau uitgekomen dan in 2010. Op de vrije markt – eigenbouw niet meegerekend – werd ongeveer 1,07 miljoen m² kantoorruimte afgezet, waarmee de neergaande trend die in 2007 is ingezet, werd gecontinueerd.

Beleggers zeer terughoudend
Niet alleen de gebruikersmarkt had in 2011 de wind tegen, ook de beleggingsmarkt moest een stevige veer laten. Kennelijk moesten beleggers niet veel van de kantorensector weten want zij investeerden in totaal slechts € 945 miljoen in kantoorgebouwen. Ter vergelijking: in 2010 bedroeg het investeringsvolume nog zo'n € 1,65 miljard.

Reageer op dit artikel