nieuws

Hoge Raad geeft richtlijn werktuigenvrijstelling

Geen categorie

Op 27 januari deed de Hoge Raad uitspraak over de toepassing van de werktuigenvrijstelling voor installaties buiten. Deze uitspraak kan tot gevolg hebben dat meer zaken als gebouwd eigendom worden gekwalificeerd.

De werktuigenvrijstelling bepaalt dat bij de bepaling van de waarde in het kader van de Wet WOZ de waarde van de werktuigen die onderdeel uitmaken van een onroerende zaak, buiten aanmerking blijft. De uitspraak betreft een olietankterminal, maar de toepassingssfeer is breder. In geschil was de afbakening van gebouwde eigendommen. Hof Den Haag had geoordeeld dat de hele tankterminal één gebouwd eigendom was, gelet op de functionele samenhang van de installaties, leidingen en tanks.
­
Zelfstandigheid binnen complex
De Hoge Raad acht echter niet de functionele samenhang doorslaggevend voor de kwalificatie als gebouwd eigendom, maar de vraag of een onderdeel in bouwkundig opzicht zelfstandigheid binnen het bedrijfscomplex bezit.

Uiterlijke herkenbaarheid
Het op de voorgrond stellen van de constructieve eigenschappen heeft tot gevolg dat meer zaken als gebouwd eigendom worden gekwalificeerd. Voor al die verschillende gebouwde eigendommen zal vervolgens per onderdeel de toets aan de uiterlijke herkenbaarheid moeten worden uitgevoerd. De Hoge Raad heeft de procedure op dit punt voor verdere behandeling doorverwezen naar het Hof in Amsterdam.

Klik hier voor de uitspraak.

Reageer op dit artikel