nieuws

Intervention Mapping als hulpmiddel bij gezondheidsmanagement

Geen categorie

Aandacht voor gezondheid van medewerkers: geen bedrijf ontkomt eraan. Maar hoe zorg je er als arbeidsprofessional voor dat die aandacht ook de gewenste resultaten oplevert?

De methode Intervention Mapping (IM) kan helpen de werkwijze te systematiseren. IM is een praktisch kader dat personeels- en arbeidsprofessionals in organisaties kan helpen deze interventies systematisch te doen. De methode is binnen het vakgebied gezondheidspsychologie ontwikkeld in een poging meer eenduidigheid te creëren in de interventiemethodiek die gezondheidsbevorderaars hanteren.

Randvoorwaarden voor IM
 Drie randvoorwaarden in de aanpak borgen de ontwikkeling van een effectieve interventie: probleemoriëntatie, betrokkenheid en iteratie.

Probleemoriëntatie: het gaat om het voorkomen of oplossen van een (gezondheids)probleem.

Betrokkenheid: eindgebruikers van een interventie en eventuele andere relevante stakeholders, worden betrokken bij de ontwikkeling van de interventie (betrokkenheid/draagvlak).

Iteratief proces: de IM-stappen bieden ruimte voor herhaling tot een optimale interventie is ontwikkeld voor een specifieke situatie (iteratief proces).

IM moet gezondheidsprofessionals in elke denkbare functie, helpen de hele weg van interventieontwikkeling in kaart te brengen: van de (h)erkenning van een probleem tot het identificeren en uittesten van oplossingen.

Vier fasen
IM verloopt in vier fasen:

1. Inventarisatiefase
In de inventarisatiefase gaat de gezondheidsbevorderaar op zoek naar de gedragsdeterminanten van het probleem. Met andere woorden: wat ligt ten grondslag aan het probleem?

2. Toepassing
In deze fase wordt een selectie gemaakt van theoretische gedragsveranderingsmodellen en praktische strategieën die het probleem helpen op te lossen.

3. Interventieprogramma opstellen
In fase drie wordt met behulp van de gedragsmodellen en praktische strategieën, een interventieprogramma opgesteld dat de determinanten aanpakt en zo tot het gewenste resultaat leidt.

4. Plan voor behoud en evaluatie
 Een plan voor behoud van het effect van de interventie en een plan voor evaluatie (fase vier) sluiten het IM-proces af.

Toepassing in de praktijk

In de periode september 2009 tot februari 2010 vonden zes interviews plaats met arbeids- en gezondheidsprofessionals. Doel was te achterhalen hoe organisaties gezondheidsinterventies ontwikkelen. De rode draad voor het vraaggesprek was steeds de bewerking van het IM-protocol.

De belangrijkste les uit de interviews is dat in organisaties de regel van voortschrijdend inzicht van toepassing lijkt. Plan en uitvoering van een interventie vallen soms om praktische of financiële redenen samen. Dit doet een beroep op de flexibiliteit van mens en organisatie en heeft waarschijnlijk invloed op de uiteindelijke effectiviteit van de interventie. De systematiek van IM kan een voortdurende aanspraak op het aanpassingsvermogen van mensen en organisaties verminderen en is in die zin van toegevoegde waarde.

Ten tweede kan IM helpen om focus aan te brengen in het proces van de ontwikkeling van een gezondheidsinterventie, waardoor bijvoorbeeld het ontbreken van een plan voor implementatie, evaluatie en behoud tot het verleden behoort.

Waarin IM in de beschreven vorm minder voorziet is het koppelen van een ‘losse' gezondheidsinterventie aan het bredere gezondheidsbeleid en organisatiedoelstellingen. Deze koppeling is belangrijk om de interventie te verduurzamen.

Reageer op dit artikel