nieuws

Kamp wil brede discussie over flexarbeid

Geen categorie

Minister Henk Kamp wil een brede discussie over flexibele arbeid. Kamp werkt met collega Maxime Verhagen een voorstel uit voor het verruimen van de mogelijkheden  werknemers langdurig in een tijdelijk contract te laten werken. Hij kijkt ook naar alternatieve manieren om de arbeidsmarkt beter te laten werken.

De minister zei dat donderdag in een debat met de Tweede Kamer. Hij kijkt uit naar de hoorzitting over flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, die de Kamer dit voorjaar houdt. Kamp kondigde aan dat het kabinet hierna zal schetsen 'hoe wij flexibele arbeid zien', zodat hij daarover nog voor de zomer met de Kamer verder kan spreken.

Kamp hield de boot af bij de oproep van regeringspartij CDA om werkgevers en de vakbeweging advies te vragen over het groeiend beroep dat werkgevers doen op tijdelijke contractanten, uitzendkrachten en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Hij verwacht voorlopig niet dat sociale partners in staat zijn tot een gezamenlijk advies over een nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt.

Wel hoopt de minister dat werkgevers en vakbonden worden 'aangemoedigd' toch met elkaar te gaan praten als ze zien dat de politiek over dit onderwerp nadenkt. CDA´er Eddy van Hijum is bezorgd dat de tweedeling op de arbeidsmarkt groter wordt – 'flex is te flex en vast is te vast' – en sociale partners hebben ondertussen alleen maar kritiek hebben op andermans ideeën.

Zo is het voorstel voor meer langdurige tijdelijke contracten door de vakbeweging afgeschoten. In de ogen van de CDA'er kreeg de FNV vervolgens de werkgevers 'weer op de kast' door ervoor te pleiten bedrijven met tijdelijke krachten een hogere WW-premie te laten betalen.

Overigens twijfelt een Kamermeerderheid ook aan het kabinetsvoorstel voor meer langdurige tijdelijke contracten. Naast de oppositie zijn regeringspartij CDA en gedoogpartner PVV kritisch, omdat onduidelijk is wat het oplost en het lijkt te leiden tot meer onzekerheid.

Bron: ANP

Reageer op dit artikel