nieuws

LHV: ‘Minister gaat op stoel rechter zitten’

Geen categorie

Minister Schippers van VWS begeeft zich volgens de LHV op glad ijs. Dat doet ze met haar opmerking dat in de berichtgeving rond de NMa-boete voor de LHV de termen vestigingsbeleid en contracteerbeleid door elkaar gebruikt zijn. Daardoor worden verkeerde conclusies getrokken, schrijft zij aan de Tweede Kamer.De minister antwoordt op vragen van Kamerlid Karen […]

Minister Schippers van VWS begeeft zich volgens de LHV op glad ijs. Dat doet ze met haar opmerking dat in de berichtgeving rond de NMa-boete voor de LHV de termen vestigingsbeleid en contracteerbeleid door elkaar gebruikt zijn. Daardoor worden verkeerde conclusies getrokken, schrijft zij aan de Tweede Kamer.

De minister antwoordt op vragen van Kamerlid Karen Gerbrands (PVV). Volgens Schippers wordt in berichtgeving over de boete gesuggereerd dat de NMa de LHV heeft beboet voor een ‘beleid’ dat in opdracht of op verzoek van zorgverzekeraars wordt uitgevoerd. ‘Dit is echter niet het geval’, schrijft de bewindsvrouw. ‘Bij de inkoop van eerstelijnszorg mogen zorgverzekeraars een selectie maken van de zorgaanbieders die ze willen contracteren. Daarbij kijken zorgverzekeraars in de praktijk in eerste instantie of een zorgaanbieder aan de minimum kwaliteitseisen voldoet.’

Gefrustreerd
Verder noemt Schippers ‘de overtreding van de Mededingingswet door de LHV’. Deze gaat volgens haar over de adviezen die de LHV aan haar leden heeft gegeven ten aanzien van het door hen te voeren vestigingsbeleid. De minister: ‘Die adviezen zouden volgens de NMa de toetreding van nieuwe huisartsen hebben gefrustreerd. Het in de praktijk door huisartsen gevoerde vestigingsbeleid (zoals de mogelijkheid voor nieuwe huisartsen om deel te kunnen nemen in afspraken over onder meer avond-, nacht- en weekendwaarneming) zou in dat geval dus negatief kunnen hebben doorgewerkt in het contracteerbeleid van zorgverzekeraars, waardoor er minder snel nieuwe huisartsen gecontracteerd werden.’

Opmerkelijk
De LHV meent dat de minister impliciet inhoudelijk uitspraken doet over de zaak en noemt dit opmerkelijk. ‘Zij kent immers alleen de uitspraak en niet het onderliggende complexe dossier’, aldus de LHV. ‘Daar komt bij dat de zaak onder de rechter is, en juist in de gerechtelijke procedure het fenomeen beoordeeld zal worden waarbij verzekeraars omliggende huisartsen inschakelen bij het aangaan van nieuwe contracten. We begrijpen dan ook niet dat de minister nu op de stoel van de rechter lijkt te gaan zitten.’

Reageer op dit artikel