nieuws

Managers moeten zich meer bemoeien met professionals

Geen categorie

In tegenstelling tot de gangbare opinie moeten bestuurders en managers zich actief met professionals en hun ontwikkeling bezighouden. 


Dat zegt prof. dr. Gerhard Smit (Open Universiteit) in zijn oratie 'Goed werk vraagt om goed besturen'. Smit meent dat bestuurders een actieve bijdrage moeten leveren aan professionalisering – een kernvraagstuk in de organisatie – door professionals te ondersteunen bij hun streven naar kwaliteit. De vraag is dus met welk handelingsrepertoire bestuurders die actieve rol het beste kunnen invullen. 


Het antwoord van Smit is dat bestuurders ervoor moeten zorgen dat het gedrag van leidinggevenden, de interne communicatie, de inrichting van werkprocessen en ondersteunende systemen aansluiten bij de kernwaarden van professionals. Die kernwaarden -de basis van hun kwaliteitsstreven- hebben betrekking op excellente dienstverlening, engagement in het werk en ethisch verantwoord handelen. "Besturen is meer dan op het geld letten en de externe relaties onderhouden." 


Smit studeerde andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
Kijk ook op nl.wikipedia.org/wiki/Andragogie.
Zie ook het boek van Mathieu Weggeman: 'Leidinggeven aan professionals? Niet doen!

' Zie: youtube.com/watch?v=js31sMwjt5o

Reageer op dit artikel