nieuws

Nederlanders tegen voorstel nullijn

Geen categorie

Het voorstel van VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes om de lonen en uitkeringen te bevriezen valt niet in de smaak. Bijna tweederde van de Nederlanders zegt het niet eens te zijn met het voorstel, zo blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

"Bonden moeten verantwoordelijkheid nemen"
Werkgeversvoorman Bernard Wientjes pleitte vorige week voor een nationaal akkoord over een nullijn voor iedereen. In een ingezonden brief in Trouw zegt Wientjes dat het van een grote verantwoordelijkheid zou getuigen als de "verlamde FNV-bonden" in deze zware economische tijden hun verantwoordelijkheid nemen. De bonden moeten volgens Wientjes de rijen sluiten en samen met andere maatschappelijke spelers kiezen voor een solidair akkoord, waarbij overheidssalarissen, sociale uitkeringen en marktlonen op nul worden gezet.

CDA'ers wel meest positief
PVV-stemmers zien het voorstel helemaal niet zitten en onder de VVD-stemmers is een krappe meerderheid tegen. Alleen onder CDA-stemmers kan de nullijn op een meerderheid rekenen: 58 procent is het eens met het voorstel. De peiling van De Hond wordt via internet gehouden onder tenminste 2500 mensen, uit een steekproef onder ruim 40.000 personen die zich ooit voor zijn panel hebben aangemeld.

Reageer op dit artikel