nieuws

Pensioen gaat sneller veranderen dan gedacht

Geen categorie

Stelt u zich eens voor… dat wij in de toekomst kunnen kijken. Hoe ziet het Nederlandse pensioenstelsel er dan uit? Zijn wij in de toekomst nog steeds pensioen(wereld)kampioen? Of komt er snel een einde aan onze comfortabele pensioenregelingen?

Aan het begin van het nieuwe jaar kan het zeker geen kwaad om eens een voorschot te nemen op de toekomst. Er gaat namelijk veel veranderen wat pensioen betreft. De keuzes die nu worden gemaakt zullen nog tot in lengte van jaren doorwerken.

Verplichtstelling pensioenfondsen zal verdwijnen
Hoe staat het in de toekomst bijvoorbeeld met de verplichtstelling van pensioenfondsen? Deze zal verdwijnen. Internationalisering, krimpende pensioenen en de roep van de werkenden zal ertoe leiden dat de verplichtstelling van de uitvoerder op de schop gaat en vervangen wordt door een verplichtstelling van de pensioenregeling, waarbij een werkgever zelf de uitvoerder en het systeem mag kiezen.

Voor bestaande bedrijfstakpensioenfondsen betekent dat niet het einde. Zij kunnen zich omvormen tot een commerciële verzekeraar en fuseren om op die manier de pensioenregelingen te kunnen blijven uitvoeren. Dat is al eerder gebeurd.

De inhoud van de pensioenregeling is in de toekomst gemeengoed geworden. Uitkeringsovereenkomsten, zoals de eindloonregeling of de middelloonregeling, bestaan in de toekomst nauwelijks meer. De overgrote meerderheid van de werknemers is deelnemer in een pensioenregeling die mee ademt met de levensverwachting, waarbij het beleggingsrisico voor rekening van de deelnemer komt en waarbij de premie voor de werkgever vaststaat. De beschikbare-premieregeling gaat de boventoon voeren.

Is dit toekomstmuziek?
Ja, maar dit deuntje zal sneller klinken dan verwacht. In 2010 kwamen de sociale partners een pensioenakkoord overeen waarin zij de contouren schetsten voor een pensioenstelsel dat toekomstbestendig zou zijn. In 2011 is dit pensioenakkoord nader uitgewerkt.

En wat blijkt: het nieuwe toekomstbestendige pensioenstelsel gaat feitelijk uit van de premieovereenkomst (de beschikbare premieregeling). Immers het langlevenrisico en het beleggingsrisico worden afgewenteld op de deelnemer en de premie voor de werkgever wordt gestabiliseerd.

En de toekomst, die komt sneller dan u denkt. Naar verwachting wordt het nieuwe stelsel in 2014 ingevoerd. Een jaar eerder wordt Nederland massaal geconfronteerd met het afstempelen van pensioen en blijkt het vertrouwde middelloon al jaren een verkapte beschikbare premieregeling te zijn.

Kees-Pieter Dekker werkt bij KWPS Corporate Pension Solutions. Hij is te bereiken via dekker@kwps.nl.

Reageer op dit artikel